Moj grad

Menja se cenovnik "Parking servisa"

FOTO: JKP Parking servis

FOTO: JKP Parking servis

Gradsko veće grada Požarevca je na sednici održanoj 7. juna prihvatilo predlog za izmenu i dopunu Cenovnika JKP "Parking servis". O predlogu će se odlučivati na Skupštini Grada.

U delu opšta parkirališta – jednokratno parkiranje dodaje se posebna cena za započeti drugi čas parkiranja za putničke automobile u prvoj zoni, čija cena će iznositi 80 dinara, i započeti čas parkiranja u ekstra zoni-B, čija cena će iznositi 100 dinara. 

Određena je cena mesečne karte za povlašćeno parkiranje za stanare u ekstra zoni-B, koja će iznositi 600 dinara. 

Za rezervisana parking mesta uvodi se rezervisano parking mesto za stanare bloka. Cena mesečne karte za stanare bloka u zoni B i ekstra zoni B iznosiće 3000 dinara.

Za posebna parkirališta ukidaju se:

  • rezervisano parking mesto za jedan mesec parkiranja, osim na posebnom parkiralištu „Garaža Takovska“,
  • godišnja parking karta za rezervisano parking mesto, osim na posebnom parkiralištu „Garaža Takovska“ i
  • naknada za lom i oštećenje prepreke na ulazu u posebno parkiralište.

Izmene Cenovnika usluga stupa na snagu narednog dana od dobijanja saglasnosti od stran Skupštine Grada Požarevca. 

Detaljnije pogledajte na sajtu Grada Požarevca.