Društvo

Važna vest za srednjoškolce: Utvrđeno kad će se polagati probna državna matura

Boom 93/Arhivska fotografija

Boom 93/Arhivska fotografija

Sadašnji učenici drugog razreda gimnazija i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola su prva generacija koja će polagati državnu maturu na kraju srednjoškolskog obrazovanja.

Sve njih već naredne školske godine, kada budu u trećem razredu, čeka proba državne mature, saznaje Danas u Ministarstvu prosvete.

“U nastavnoj nedelji od 2. do 6. juna 2025. godine, u srednjim školama će se realizovati aktivnosti u vezi sa probnom maturom. Učenici trećeg razreda obrazovnih programa i profila u četvorogodišnjem trajanju polagaće probnu maturu – test iz matematike u ponedeljak, 2. juna 2025. godine”, pojašnjavaju u Ministarstvu, napominjući da će sve ovo biti predviđeno i pravilnikom obrazovno-vaspitnog rada škola za narednu školsku godinu.

Kako dodaju, test iz matematike će polagati svi učenici gimnazija i srednjih stručnih škola.

 
“Planira se potpuna simulacija ispitnog procesa (štampanje testova, pakovanje u sigurnosne kese, identifikacione kartice, skeniranje, digitalno pregledanje, objavljivanje rezultata, ocenjivanje učeničkih postignuća). Ostale testove, maternji/srpski jezik i jedan izborni, odnosno stručni test, polagaće u toku nedelje u skladu sa obavezama učenika i organizacijom rada ustanove”, ističu u Ministarstvu.

Napominju da je odnovni cilj probe državne mature je da se sagleda čitav proces sprovođenja mature, koji uključuje i softver kao jedan od najvažnijih faktora, ali isto tako i sve procedure, da se akteri probe državne mature upoznali sa njima i da se prvi put sprovede celovito testiranje procesa sprovođenja ispita.

Podsetimo da je matura najpre bila planirana za kraj ove školske godine i da su sadašnji maturanti radili lane probni maturski ispit iz maternjeg jezika, ali rezultati nikada nisu objavljeni. Nezvanično se pominjalo da je došlo do problema pri pregledanju testova zbog neadekvatnog softvera, a ubrzo je stigla vest da se matura odlaže za školsku 2025/26. godinu.

Na pitanje šta je od tada urađeno u Ministarstvu kažu da su “mapirani izazovi u realizaciji koji su se desili na probi i pristupilo se njihovom rešavanju”.

 
“U međuvremenu su softverska rešenja poboljšana, sprovedeno je njihovo testiranje i konstatovana funkcionalnost. Takođe, radilo se i na uspostavljanju administrativnog i javnog portala koji bi trebalo uskoro da bude u funkciji”, ističu u Ministarstvu.

 
Kažu i da je proba mature pokazala da su potrebne i određene izmene u podzakonskim aktima i uputstvima, kao i detaljno upoznavanje svih učesnika o svim procedurama i aktivnostima u sprovođenju državne mature, kroz roditeljske sastanke, sastanke sa učenicima i obuku nastavnika za sprovođenje mature.

“Akreditovana je obuka za pripremu mature. Jedan od modula ove obuke je Planiranje nastave i učenja u funkciji pripreme učenika za državnu maturu. Ove obuke su deo sveobuhvatnog procesa koji treba da pripremi učenike za ovaj važan prelazak iz jednog u drugi nivo obrazovanja, odnosno iz obrazovanja u svet rada. Podizanje motivacije i zainteresovanosti učenika je veoma bitan faktor uspešne realizacije probnog testiranja”, ističu u Ministarstvu.

Podsećaju da je tokom 2023. godine nakon brojnih konsultacija i sastanaka sa predstavnicima pojedinačnih visokoškolskih ustanova, usaglašen model vrednovanja ispita državne mature.

Članom 9. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji je stupio na snagu 15. septembra 2023. godine, uvedena je mogućnost da visokoškolske ustanove prilikom upisa studenata na studije prvog stepena mogu da uvedu test sklonosti, koji se pored rezultata državne mature vrednuje prilikom rangiranja kandidata za upis na studije prvog stepena.

“Većina visokoškolskih ustanova je prihvatila državnu maturu i utvrdila način vrednovanja rezultata državne mature prilikom rangiranja kandidata za upis. Svega 30 ustanova opredelilo se da uvede i test posebnih sposobnosti i znanja, koji će vrednovati prilikom rangiranja kandidata uz uspeh iz srednje škole i rezultata državne mature”, kažu u Ministarstvu.