Društvo

Zakon EU o borbi protiv nasilja nad ženama stupa na snagu

Foto/ stop nasilju prema ženama ilustracija Pixabay

Foto/ stop nasilju prema ženama ilustracija Pixabay

Prva pravila EU o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici stupaju na snagu 13. juna, saopštila je Evropska komisija. Procenjuje se da nasilje nad ženama i u porodici pogađa svaku treću od 228 miliona žena u EU.

Kriminalizacijom određenih oblika nasilja nad ženama širom EU, uključujući onlajn, i jačanjem pristupa žrtava pravdi, zaštiti i podršci, direktiva ima za cilj da obezbedi osnovna prava na jednak tretman i nediskriminaciju, navela je Komisija, prenosi Dnevni evropski servis.

Potpredsednica EK za vrednosti i transparentnost Vera Jurova rekla je da je prvi put kriminalizovano rodno zasnovano sajber nasilje, poput deljenja intimnih slika bez pristanka, uključujući dipfejk koji je noćna mora mnogih žena.

"Takvo nasilje često je razlog što žene napuštaju javni život. Nasilje na internetu je pravo nasilje i nasilje nad ženama je problem iz minuta u minut", rekla je Jurova.

Komisija je istakla da je sajber nasilje problem na koji mora odmah da se reaguje jer se eksponencijalno širi i ima dramatičan uticaj.

"Nova pravila EU će pomoči žrtvama sajber nasilja u članicama koje ga još nisu kriminalizovale", ističe se u saopštenju EK.

Novim pravilima takođe se zabranjuju sakaćenje ženskih genitalija i prislni brakovi a kod sajber nasilja sajber uhođenje i uznemiravanje.

Evropska komesarka za ravnopravnost Helena Dali rekla je da se direktiva bavi prevencijom, podrškom žrtvama i adekvatnom kaznom za počinioce. To je, kako je dodala, važan korak ka iskorenjivanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Članice EU treba do 14. jula 2027. da unesu direktivu u nacionalne zakone, navela je EK.