Društvo

Koliko je novca Grad dodelio kulturno-umetničkim društvima?

FOTO: Boom93/A.Stepanović

FOTO: Boom93/A.Stepanović

Komisija za vrednovanje programa kulturno-umetničkih društava utvrdila je predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa.

Najviše sredstava dobila su tri KUD-a, iz Kličevca, Bubušinca i Poljane, po 580.000,00 dinara.

Kulturno-umetničko društvo iz Drmna, Prugova i Živice dobilo je 470.000 dinara

Kulturno-umetničko društvo iz Ćirikovca dobilo je 350.000, dok je najmanje sredstava dodeljeno KUD-ovima iz Rečice 200.000 i Bradarca 300.000.

Grad podelio ukupno 4 miliona dinara kulturno-umetničkim društvima.

Na predlog liste učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste.