Društvo

Najvažnije informacije o polaganju male mature: Šta đaci nose i zbog čega mogu da dobiju nula bodova

Boom 93/Arhivska fotografija

Boom 93/Arhivska fotografija

Trodnevni završni ispit đaka osnovnih škola u Srbiji počinje sutra, 18. juna, i završava se u sredu, 20. juna, najavilo je danas iz Ministarstvo prosvete. Polagaće se test iz srpskog jezika, test iz matematike I test iz predmeta po izboru. Osim znanja, osmaci će morati da ispoštuju određena pravila.

Završni ispit učenici osmog razreda polažu tri dana – prvog dana se polaže srpski, odnosno maternji jezik, drugog matematika, a trećeg dana test iz predmeta koji su učenici odabrali, odnosno test iz biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije (izborni predmet).

Jedno od najvažnijih pravila je da svi ispiti počinju u 9.00 časova i traju 120 minuta.

Učenici su u obavezi da sva tri dana dođu u školu u 8 časova na kratak sastanak sa odeljenjskim starešinom pre nego što budu raspoređeni u prostorije gde će polagati završni ispit, piše N1.

Tokom polaganja, učenicima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit pre 9.45. časova. Kada završe izradu testa, treba da pozovu dežurnog nastavnika podizanjem ruke i da predaju test.

Dozvoljen pribor i šta obavezno da ponesu na polaganju ispita

Dozvoljeni pribor za učenike za srpski jezik i test iz izabranog predmeta – grafitna, plava hemijska olovka i gumica, za test iz matematike – grafitna olovka, plava hemijska olovka, gumica, trougao, lenjir i šestar.

Od ličnih stvari na ispit se može uneti samo voda/osvežavajući napitak, a sve ostale stvari obavezno se odlažu na posebno mesto tokom trajanja ispita.

Sva tri dana kada učenik polaže završni ispit mora kod sebe imati overenu đačku knjižicu sa zalepljenom fotografijom i zalepljenom identifikacionom nalepnicom;

U prostoriji u kojoj polaže ispit učenik sedi na mestu sa rednim brojem koje odgovara rednom broju na Jedinstvenom spisku učenika, uz koji je naveden i naziv izabranog predmeta za koji se učenik opredelio i koji polaže trećeg dan.

Pravila i saveti tokom polaganja ispita

Preporučuje se da učenici odgovore prvo pišu grafitnom olovkom (što nije obavezno), a tek na kraju plavom hemijskom olovkom. Ovo je važno, jer se odgovori napisani grafitnom olovkom, kao ni prepravljani odgovori napisani hemijskom olovkom ili hemijskom olovkom druge boje, osim plave, neće priznavati pri bodovanju. Upotreba hemijske olovke takozvana piši-briši nije dozvoljena.

Na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova, kalkulatora, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit.

Pre ulaska učenika u prostoriju/učionicu u kojoj polažu završni ispit, na posebno određenom mestu, učenici odlažu svoje torbe, isključene mobilne telefone, pametne satove, kalkulatore i druga tehnička pomagala, pernice, beleške, papire, hranu i sl. osim dozvoljenog pribora za rad I vode.

Na ispitu nije dozvoljeno prepisivanje, razgovor među učenicima i ometanje drugih učenika. Učenici će biti udaljeni sa ispita ukoliko ne poštuju propisanu proceduru na ispitu i uputstva data od strane dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen sa testa dobiće nula bodova na tom testu.

Učenik koji je udaljen sa testa u sledećem roku može da polaže test sa koga je udaljen.

Roditelji će uvid u preliminarne rezultate na nivou škola i portalu Moja srednja škola imati u subotu, 22. juna, kada će moći da podnesu i prigovor na rezultate završnog ispita.

Lista želja za upis u srednju školu moći će da se podnese putem portala Moja srednja škola ili neposredno u školi 26. i 27. juna, dok će konačna lista želja biti objavljena 29. juna.

„Objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biće 2. jula. Upis u srednje škole moći će i ove godine da se obavi potpuno elektronskim putem korišćenjem navedenog portala Moja srednja škola počev od 2. do 6. jula“, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.