Ekonomija

Novo zaduživanje Srbije: Za obilaznicu kredit od 12 milijardi dinara

Pixabay/ilustracija novac euro

Pixabay/ilustracija novac euro

Vlada Srbije zadužuje se kod OTP banke za 12 milijardi dinara za potrebe finansiranja izgradnje obilaznice oko Kragujevca, predviđeno je predlogom zakona usvojenim u četvrtak na sednici Vlade. Kamatna stopa je varijabilna i (trenutno) iznosi 8,5 procenata.

Vlada Srbije usvojila je u četvrtak Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke za potrebe finansiranja izgradnje obilaznice oko Kragujevca, piše N1.

Osnov za zaduživanje je komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji Severne obilaznice oko Kragujevca, potpisan 25. jula 2023. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama.

„Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu odobreno je zaduživanje za projektovanje i izvođenje radova na izgradnji Severne obilaznice oko Kragujevca u iznosu od 34 milijarde dinara koji obuhvata i Projekat izgradnje obilaznice oko Kragujevca“, stoji u obrazloženju predloga zakona.

Ovaj ugovor je, kako se navodi, Vlada Srbije sklopila sa investitorom JP Putevi Srbije i konzorcijumom koji čine „Srbijaautoput“ Beograd i „Euro Motus“ Beograd.

Kako se navodi u Predlogu zakona o zaduživanju RS kod OTP banke za potrebe finansiranja izgradnje obilaznice oko Kragujevca, reč je o kreditu u visini do 12 milijardi dinara.

„Ugovor stupa na snagu i proizvodi prava i obaveze za ugovorne strane od dana kada bude propisno potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana i nakon objavljivanja u Službenom glasniku, u roku koji je definisan zakonom o potvrđivanju predmetnog ugovora“, navodi se u predlogu zakona.

Kredit se, kako se ističe, odobrava na rok do 120 meseci računajući od dana stupanja na snagu ovog ugovora, koji uključuje i period počeka i period raspoloživosti.

„Banka se obavezuje da sredstva kredita stavi na raspolaganje zajmoprimcu u roku koji počinje dva radna dana (subote, nedelje i praznici se ne računaju) od datuma stupanja na snagu i ističe 36 meseci od datuma stupanja na snagu (taj period je takozvani „period raspoloživosti“)“, stoji u predlogu zakona.

Po isteku tog perioda raspoloživosti Vlada Srbije kao zajmoprimac gubi pravo na korišćenje ostatka odobrenog kredita i banka nije dužna da isplati ostatak neiskorišćenih sredstava.

Više pročitajte na LINKU.