Društvo

Obuka budućih podoficira Vojske Srbije na poligonu “Peskovi”

Boom93/Arhivska fotografija

Boom93/Arhivska fotografija

Na poligonu „Peskovi“ kod Požarevca, u toku je obuka u terenskim uslovima polaznika Liderskog kursa, 32. po redu koji se realizuje u Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“.

Za osam nedelja, koliko Liderski kurs traje, vojnici se osposobljavaju da pravilno, sigurno i efikasno komanduju grupom, poslugom, posadom ili timom u svim borbenim uslovima i da izvršavaju zadatke iz nadležnosti zamenika komandira odeljenja u miru i ratu.

Programom obuke obuhvaćeni su teorijski i praktični sadržaji iz različitih oblasti, poput liderstva, vojnih propisa, vojne topografije i strojeve, taktičke, vatrene i fizičke obuke, kako bi polaznici usvojili neophodna znanja i veštine neophodne za obavljanje početnih podoficirskih dužnosti.

Liderski kurs je prvi nivo karijernog usavršavanja na putu do podoficirskog čina, na koji se upućuju profesionalni vojnici koji su se dokazali svojim radom i zalaganjem na vojničkim dužnostima. Oni koji uspešno završe ovaj nivo usavršavanja stiču pravo da pohađaju Osnovni kurs za podoficire, po čijem će završetku biti unapređeni u čin vodnika i postati podoficiri Vojske Srbije.