Društvo

Bošković: Radili smo sa srednjoškolcima, ali primetno je i problematično ponašanje kod dece mlađeg uzrasta

Foto: S.Lisac

Foto: S.Lisac

Povodom realizacije socijalnih usluga na teritoriji Grada Požarevca, sa posebnim osvrtom na uslugu Socio-rehabilitacioni klub za decu i mlade sa problemima u ponašanju, udruženje „Šansa“ u Požarevcu biće mentor i pilotiraće projekat usluga psiho-socijalnog savetovališta za mlade u Vrnjačkoj banji.  

Nakon upoznavanja sa uslugama Socio-rehabilitacionog kluba za decu i mlade, predstavnici projekta u Vrnjačkoj Banji formirali su radnu grupu koja će izraditi pravilnik o radu savetovališta za mlade. Početkom godine započeta je implementacija pilotiranja ove usluge. Potrebno je realizovati edukativne radionice u osnovnim i srednjim školama u Vrnjačkoj Banji.

Usluga se vrlo uspešno realizuje, stepen recidivantnog ponašanja je smanjen na najnižu meru na teritoriji Požarevca i to je dobar znak da se jedna takva vrsta socijalno edukativne usluge iz sistema socijalne zaštite primenjuje na jedan adekvatan način. Sigurna sam, s obzirom na to da imamo visoku zainteresovanost partnera iz  Vrnjačke Banje, da će i kod njih usluga zaživeti na isti ili sličan način“, rekla je direktorka Centra za socijalni rad Tatjana Rajić.

Nosilac projekta udruženja „Šansa“, Vladan Bošković objašnjava da se usluga realizuje sa psihologom, socijalnim radnikom, defektologom i specijalnim pedagogom.

„Sa svakim detetom se u startu uradi početni intervju, vide se određene potrebe deteta. Bitna karakteristika je ta da dete ne dolazi tu na ispitivanje i ne stavlja se akcenat na etiketiranju, nego se polazi samo od potreba i mogućnosti da mu se pomogne. Imamo četiri različite grupe, dve starije i dve mlađe. Ranije smo radili samo sa srednjoškolcima i onda smo videli da se dosta problematičnog ponašanja javlja i kod dece mlađeg uzrasta.“

 Kod mladih se najčešće javlja vršnjačko nasilje, krađe. Vršnjačko nasilje možda nije u porastu, ali prijavljivanje jeste. Uglavnom su tu dečaci brojniji, ali je i devojčica sve više. Društvene mreže sad mnogo više otkrivaju, a sad i same škole više prijavljuju. Na godišnjem nivou imamo oko 30 dece sa kojima radimo i možda se samo kod jednog deteta desi neko recidivno ponašanje.“

Pored vaspitne uloge, postoji i pomoć pri učenju, a rad sa decom se uglavnom sprovodi u periodu od šest meseci, nekad i duže.

Član veća opštine Vrnjačka Banja Dragan Milenković rekao je da se nada da će preko iskustava u Požarevcu,  pozitivne primere ovih aktivnosti primeniti i u svojoj  lokalnoj samoupravi.

Foto: Boom 93