Društvo

Da li Grad može da kupi “Gem”?

FOto: S.Lisac

FOto: S.Lisac

Prošlo je četiri godine od kada je Ministarstvo odbrane preuzelo rekreativno-sportski kompleks “Gem”. Ovaj prostor je i dalje zatvoren, ne održava se i za sada je potpuno beskoristan. Da li Grad planira da kupi Gem?

Kompleks “Gem”  u posedu Ministarstva odbrane, nalazi se u master planu prodaje liste nepokretnosti, ali do sada nije nijednom objavljen oglas za prodaju ovog zemljišta.

Radi se na novoj proceni tržišne vrednosti nepokretnosti i rešavanju imovinsko-pravnih odnosa, odnosno kompletiranju dokumentacije.

Po završenom pripremnom postupku, vojni kompleks biće ponuđen Gradu Požarevcu, koji je u prethodnom periodu već iskazao načelnu zainteresovanost za njegovu kupovinu.

Grad Požarevac planira da kupi “Gem”, ali sve zavisi od nove procene vrednosti ovog prostora. Ukoliko bude dogovora oko kupovine, Grad namerava da ovaj rekreativno-sportski kompleks pripoji Sportskom centru na upravljanje.

Ukoliko Grad Požarevac ne želi da kupi ovaj prostor, u daljem postupku Republička direkcija za imovinu donosi zaključak Vlade Republike Srbije za oglašavanje njegove prodaje na javnom oglasu, na kom mogu učestvovati sva fizička i pravna lica.

Podsetimo, sportsko-rekreativni kompleks u Porečkoj ulici, iznad komande garnizona je preko 30 godina koristio Teniski klub Požarevac koji je na prostoru ovog poligona napravio 6 teniskih terena. Sudski procesi su trajali preko 20 godina, a kompleks izvršnom presudom vraćen Ministarstvu odbrane.

Inače, vojni kompleks vodi se pod nazivom “Vinogradarska-bazen” u Požarevcu  je po nameni vežbalište. Čini ga katastarska parcela broj 1707, KO Požarevac, površine 1,4028 ha u svojini Republike Srbije, a korisnik Ministarstvo odbrane u udelu 1/1.