Društvo

Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Foto/ korupcija mito/ Pixabay ilustracija

Foto/ korupcija mito/ Pixabay ilustracija

Danas, 9. decembra obeležava se Međunarodni dan borbe protiv korupcije.

Korupcija košta svetsku ekonomiju 2.600 milijardi (2,6 biliona) dolara svake godine, govore podaci Ujedinjenih nacija.

“Korupcija je ozbiljno krivično delo koje može da podrije društveni i ekonomski razvoj u svim društvima. Nema zemlje, regiona ili zajednice koja je imuna”, poručuju Ujedinjene nacije. Iznos od 2,6 biliona predstavlja više od pet odsto ukupnog svetskog BDP-a. Svetska organizacija navodi da se bilion dolara godišnje, ukradeno kroz korupciju, uzima u obliku mita.

Međunarodnom konferencijom “Rodna politika kao neophodnost ili prilika – politikom jednakih mogućnosti ka efikasnijem sprečavanju korupcije, Agencija za sprečavanje korupcije, obeležiće Međunarodni dan borbe protiv korupcije, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Snimak onlajn konferencije koja se održava 9. decembra sa početkom u 10 časova biće postavljen na YouTube kanal Agencije nakon završetka.

Korupcija je složena društvena, politička i ekonomska pojava koja pogađa sve zemlje sveta.Ona napada temelje demokratskih institucija, usporava ekonomski razvoj i doprinosi nestabilnosti i onemogućava uspostavljanje vladavine prava.

Konvencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije stupila je na snagu u decembru 2005. godine. od kada se 9. decembra i zvanično obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije.

Korupcija prodire u sve segmente društva i predstavlja najveću ugroženst društvenog i političkog razvoja, te prosperiteta. Borba protiv nje mora biti tačka koja će ujediniti sve građane, da već jednom pokažu da mu je dosta dvostrukih kriterija, nejednakih šansi, praznih obećanja i čekanja trenutka kada će se pomaci vidjeti u svakodnevnom životu.

Od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije 2003. godine, 9. decembar se obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv korupcije – dan posvećen podizanju svesti u javnosti o opasnostima koje korupcija predstavlja za stabilnost društva i mobilisanju političke volje da se uhvati u koštac sa ovim globalnim problemom. Korupcija pogađa sve zemlje na svetu i podriva temelje demokratskih institucija, privredni razvoj, vladavinu prava i ugrožava kvalitet života svih građana.

Suzbijanje korupcije nije jednostavan zadatak. To je borba koja se tiče svih nas i zahteva da svi budemo uključeni. Potrebna je ne samo posvećenost nezavisnih tela za borbu protiv korupcije u sprečavanju, otkrivanju i pozivanju na odgovornost korumpiranih državnih službenika, već i aktivno učešće svakog građanina ponaosob koji treba da kaže NE korupciji, da pred njom ne zatvara oči i da zahteva transparentnost i odgovornost od onih koje je glasanjem postavio na funkcije.

Borba protiv korupcije nikada nije do kraja „okončana“ niti se u njoj može jednom za svagda „pobediti“. Kada društvo pogrešno zaključi da je dobilo bitku i kada pažnja popusti, korupcija može i sigurno će se ponovo razbuktati.

Suzbijanje korupcije prema tome zavisi od svesti, podrške i učešća svih građana. Oni su na prvoj liniji odbrane. Nipošto ne smeju da popuste u osudi korupcije i nikada ne smeju prestati da od svojih vlasti traže odgovornost.

Danas želimo da damo podršku svim institucijama, tužiocima, policiji, medijima, organizacijama građanskog društva ali isto tako i građanima Srbije koji se aktivno bore protiv korupcije kako bi SVAKI dan bio Dan borbe protiv korupcije.