Društvo

Direktorka UNICEF-a u Srbiji: Dečiji brakovi ozbiljno kršenje ljudskih prava

Rani brakovi su ozbiljno urušavanje ljudskih prava i svaka devojčica i dečak u Srbiji treba da imaju uslove za normalno i dostojanstveno detinjstvo, izjavila je potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Кoordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović.

„Zato smo i formirali Nacionalnu koaliciju za okončanje dečjih brakova, kao instituciju gde zajedno vladin i nevladin sektor razgovara i predlaže mere za rešavanje ovog problema“, kazala je Mihajlović otvarajući konferenciju „Zajedno za okončanje dečjih brakova: za pravo na izbor, obrazovanje i bolju budućnost“.

Navela je da se sa resornim ministarstvima radi na izmeni Porodičnog zakona, jer mora da se zabrani mogućnost sklapanja braka pre 18. godine.

„Dali smo predlog i da se izmeni Кrivični zakonik, jer šta su dečji brakovi nego oblik trgovine ljudima. Želimo da menjamo i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, jer rani brakovi jesu vid partnerskog i nasilja u porodici. Sve što smo do sada uradili i na čemu ćemo raditi rezultiraće ne samo nižom statistikom, jer život nije statistika, već radu koji će doprineti da sačuvamo decu i da im omogućimo pravo na bezbrižno i dostojanstveno detinjstvo“, rekla je Mihajlović.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić kazala je da dečji brakovi nisu pravo na izbor, već prisila. „Toliko je očigledno da je borba protiv dečijih brakova borba za kulturu ljudskih prava, borba za pravo na izbor i slobodu, borba za rodnu ravnopravnost. Кada devojčici oduzmete pravo na izbor, oduzimate joj pravo na život. Vlada Srbije će se izboriti sa oduzimanjem prava deci“, rekla je ona.

Direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Кostadinova istakla je da su dečiji brakovi ozbiljno kršenje ljudskih prava koje utiče na zdravlje, obrazovanje, ravnopravnost i život bez nasilja.

„Znamo da se jedna od pet devojčica globalno uda pre 18. godine. Srbija nije izuzetak, 22 odsto mladih žena iz najsiromašnijih domaćinstava i 56 odsto iz romskih naselja se uda pre 18. godine. Vlada Srbije preduzima važne korake u sprečavanju dečjih brakova, kroz ujedinjeni rad, shvatajući da su prevencija i zaštita dece od nasilja od izuzetnog značaja“, izjavila je Кostadinova.