Društvo

DRI: Utvrđene su nepravilnosti u sprovođenju nabavki i rashoda za zaposlene u zdravstvenim ustanovama

Foto T.S. Dom zdravlja Požarevac

Foto T.S. Dom zdravlja Požarevac

Državna revizorska institucija podnela je izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Doma zdravlja Požarevac,  koji se odnosi na nabavke dobara, usluga i radova u 2020. i 2021. godini, kao i na rashode za zaposlene u 2021. godini. Utvrđene su nepravilnosti u vezi sa planiranjem i sprovođenjem nabavki, i rashoda za zaposlene.

Kako se navodi u izveštaju Državne revizorske institucije, Dom zdravlja Požarevac za nabavku dobara i usluga u iznosu od 5,09 miliona dinara nije izvršio u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Nabavio je usluge u iznosu od 4,31 miliona dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke i povećao je obim predmeta nabavke bez poštovanja propisanog postupka u iznosu od 779 hiljada dinara.

Takođe je izvršio rashode po osnovu uvećanja plata zaposlenih u iznosu od 16,82 miliona dinara, a da nije utvrđivao srazmerno učešće troškova rada u ostvarenom prihodu, nije na mesečnom nivou utvrđivao prihode i rashode za ostvarivanje prava na uvećanje plata po osnovu stimulacije, te nije obaveštavao reprezentativni sindikat.

Dom zdravlja je više je izvršio rashode za plate i dodatke zaposlenih u iznosu od 3,98 miliona dinara, zbog primene koeficijenata za obračun i isplatu plata u većem iznosu od propisanih i osnovice za obračun dodatka na platu u većem iznosu od propisane. Nije izmenio i dopunio Akt o proceni rizika nakon donošenja novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Dom zdravlja Požarevac je  dužan da podnese Državnoj revizorskoj instituciji pisani izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti u roku od 90 dana.

Više na LINKU.