Društvo

Državni revizori: Svaki peti dinar u javnim nabavkama potrošen kako ne sme

Pixabay ilustracija

Pixabay ilustracija

Rezultat kontrola državnih revizora tokom 2022. godine pokazao je da je svaki peti dinar u javnim nabavkama – potrošen uz neku nepravilnost, naveo je predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović.

Prema podacima revizije, kaže predsednik DRI Duško Pejović, tokom 2020. i 2021. godine u Srbiji su zaključeni ugovori o javnim nabavkama u vrednosti od 935,89 miljardi dinara.

„Od toga je DRI revidirala javne nabavke u iznosu od 150 milijardi dinara i utvrdila nepravilnosti u iznosu od 28,33 milijardi dinara“, naveo je Pejović.

Najveći deo, dve trećine vrednosti revidiranih ugovorenih javnih nabavki, odnosio se na Grad Beograd (75,86 milijardi dinara), Grad Novi Sad (14 milijardi dinara) i „Elektomreže Srbije“ (10,56 milijardi dinara).

„Svaki peti dinar u javnim nabavkama, koje su državni revizori revidirali u 2022. godini, potrošen je uz neku nepravilnost“, ukazao je Pejović.

Poredeći ove podatke sa onima iz javnih preduzeća i drugih u državnom vlasništvu, predsednik DRI je istakao da je situacija u lokalnim samoupravama – „nešto sređenija“.

Ovih 18,88 odsto nepravilnosti je, prema rečima Pejovića, napredak u odnosu na prethodnu 2021. kada je u javnim nabavkama uočeno – 44 odsto nepravilnosti.

Koliko su „teške“ greške i nepravilnosti

Državna revizorska institucija je, u revizijama sprovedenim tokom 2022. godine, utvrdila nepravilnosti u poslovanju u vezi sa iskazanim podacima u iznosu od 31,1 milijardu dinara, dok su pogrešno iskazani podaci u finansijskim izveštajima bili „teški“ 725,25 milijardi dinara.

Podnete prijave

DRI je tokom prošle godine podnela ukupno 145 prijava protiv 322 odgovorna lica.

„Podneto je 109 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 29 prijava za privredni prestup i sedam krivičnih prijava“, ukazao je Pejović.

Podneto je i 40 informacija i prijava nadležnim organima – tužilaštvima, pravobranilaštvima i drugim.

Državna revizorska institucija podnela je i dva zahteva za smenu direktora.

Sam sebi pisao „dodatak“ na platu

Jedan zahtev upućen je Pokrajinskoj vladi Vojvodine i ona je „urodila plodom“, pa je direktorka Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ u Melencima smenjena.

„Ona je, iako je imala zaposlene u finansijama i računovodstvu, plaćala privatnu agenciju za te poslove. I ti iznosi su mesečno i godišnje bili visoki. Tu nepravilnost nije otklonila i Pokrajinska vlada koja ju je imenovala ju je smenila“, pojasnio je Pejović.

Drugi zahtev, međutim, nije dao rezultate, te direktor Instituta za ekonomske nauke u Beogradu – nije smenjen.

„On je sam sebi, uz svaku platu, isplaćivao dodatnih 50.000 dinara, a dogodine je taj iznos povećao na 75.000 dinara uz svaku zaradu. To, međutim, Upravni odbor nije smatrao dovoljnim razlogom za smenu“, ukazao je Pejović.

Na predstavljanju rezultata o radu DRI navedeno je i da su efekti ostvareni postupanjem subjekata revizije po preporukama državnih revizora u tom periodu u budžet Srbije – vraćeno 9,62 milijarde dinara.