Društvo

Energoprojekt Entel i EKC izabrani za konsultante EPS-a

Foto: Boom93/M. Veljković

Foto: Boom93/M. Veljković

Elektroenergetski koordinacioni centar (EKC) i Energoprojekt Entel pružaće konsulatantske usluge Elekotroprivredi Srbije (EPS) u naredne dve godine, vidi se u odluci o zaključenju okvirnog sporazuma.

Radi se o konsultantskim uslugama poslovno-tehničkog i finansijskog savetovanja u domenu strateškog investiranja i razvoja za koje je EPS sproveo postupak javne nabavke. Izabrane firme su podnele zajedničku ponudu i jedine su se javile na tender.

Vrednost okvirnog sporazuma koji je zakljičen sa njima je 990.000 evra (oko 116,2 miliona dinara).

EPS će u skladu sa potrebama, zakljičivati pojedinačne ugovore sa izabranim konsultantom. Pojedinačni ugovori će da sadrže opise usluga, cene, mesto pružanja usluge, rok, i druge uslove.

Кorisnik usluge nije u obavezi da realizuje celokupnu vrednost Okvirnog sporazuma, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Osnivači EKC-a su Elektromreža Srbije (EMS), Crnogorski elektroprenosni sistem, Elektroprivreda Republike Srpske, Operator Elektroprenosnog sistema Severne Makedonije. Na sajtu te firme stoji da EKC pruža konsultantske usluge u oblasti elektroenergetskih sistema, prenosnih i distributivnih mreža, proizvodnje i tržišta električne energije.