Društvo

EPS od dve firme na ime štete potražuje 8 miliona dolara

Foto: Boom93/M. Veljković

Foto: Boom93/M. Veljković

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ je 10. avgusta 2022. godine Privrednom sudu u Beogradu podnelo tužbu protiv firmi „Italiana Costruzioni“ i „Bauwesen“, koje su bile angažovane na izgradnji industrijskog koloseka u TE-KO Kostolac.

Od ove dve kompanije EPS traži isplatu 3.887.127,48 dolara sa kamatom za ono što je EPS platio izvođačima radova za radove koji nisu izvedeni ili nisu kvalitetno izvedeni, kao i 4.293.465,62 dolara sa kamatom na ime naknade štete koju EPS trpi ili će trpeti.

Ta šteta se odnosi na trošak za izvođenje radova na demontaži i uklanjanju opreme i materijala koji su isporučeni ili ugrađeni, ali su neupotrebljivi, na trošak za izvođenje radova na popravci nekvalitetno izvedenih radova na izgrađenom delu pruge, što podrazumeva i nabavku adekvatne opreme i materijala, na troškove izgradnje nedostajućeg dela pruge, kao i na čuvanje i uništenje specifične opreme koja se skladišti i uništava u skladu sa posebnim propisima.

Pripremno ročište koje je održano 16. januara ove godine odloženo je za 25. maj sa ciljem da se pokuša mirno rešenje spora.

EPS je i ranije preduzeo mere u ovom slučaju i 4. oktobra 2019. godine aktivirana je bankarska garancija od „Italiana Costruzioni“ i naplaćen je iznos od 4.217.336,40 dolara.

Na ovom slučaju u vezi sa izgradnjom industrijskog koloseka u TE – KO Kostolac, EPS profesionalno sarađuje sa svim državnim organima.