Društvo

EPS traži izvođače za gradnju solarne elektrane Petka kod Kostolca

Ilustracija/Pixabay

Ilustracija/Pixabay

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) planira da u okviru odlagališta jalovine sa površinskog kopa Ćirikovac izgradi soalrnu elektranu. Buduća solarna elektrana Petka locirana je sa leve strane puta Požarevac-Kostolac, a EPS je raspisao tender za izgradnju.

Lokalitet Petka predstavlja spoljno odlagalište jalovine sa površinskog kopa Ćirikovac. Odlagalište je maksimalne dužine 2,2 km, širine 1,2 km i maksimalne visine 60 m. Odlagalište je formirano u vidu etaža, kupastih kosina različitih širina i visina.

U neposrednoj blizini prolazi regionalni put P-103. Na osnovu dostupnih površina i reljefa lokaliteta izabrane su površine na koje će biti postavljeni solarni paneli. Prema optimalnoj konfiguraciji invertora na predmetnoj lokaciji moguće je postaviti 17.100 panela. Izabrani su paneli snage 650 W i efikasnosti 20,9%.

Usvojen je fiksni položaj panela. Nije predviđeno da se u toku godine u zavisnostiVi od godišnjeg doba vrši ručno podešavanje nagiba panela, već je usvojeno postavljanje panela pod uglom od 20° u odnosu ha horizontalu.

Više informacija možete pročitati OVDE.