Društvo

Evropska agencija: Zagađenje uticalo na 238.000 prevremenih smrti u EU u 2020.

Foto: Jana Jacić

Foto: Jana Jacić

Zagađenje finim česticama uticalo je na 238.000 prevremenih smrti u Evropskoj uniji u 2020. godini, navodi se u izveštaju Evropske agencije za životnu sredinu i dodaje da kovid-19 uticao na porast broja umrlih.

„Izloženost koncentracijama finih čestica iznad preporuka Svetske zdravstvene organizacije dovela je do 238.000 prevremenih smrti“ širom Evropske unije, navodi se u izveštaju.

U 2019. je Evropske agencije za životnu sredinu navela da je od aero zagađenja prevremeno umrlo oko 231.000 ljudi.

Ovo povećanje u broju prevremenih smrti 2020. je u suprotnosti sa zabeleženim padom u proteklih dvadeset godina.

Objašnjava se činjenicom da je kovid-19 najteže pogodio ljude sa pridruženim bolestima povezanim sa zagađenjem vazduha (rak, bolest pluća ili dijabetes tipa 2).

Upoređujući 2020. i 2019, navodi se da je broj preranih smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati zagađenju vazduha porastao je kod zagađenja finim česticama PM2,5, ali se smanjio kod zagađenja azot-dioksidom i ozonom.