Društvo

Galina Pavlenko Perić ostaje na čelu Centra za kulturu?

Foto/ T.S. Galina Perić direktorka Centra za kulturu

Foto/ T.S. Galina Perić direktorka Centra za kulturu

Na dvadeset sedmoj sednici Skupštine grada Požarevca u četvrtak, 28. septembra, odbornici će odlučivati o imenovanju direktora Centra za kulturu Požarevac.

U predlogu Rešenja navedeno je da će za direktora Centra za kulturu ponovo biti imenovana Galina Pavlenko Perić, na period od četiri godine, počev od 28. decembra 2023. godine.

Kako se još navodi, na Javni konkurs za izbor direktora Centra za kulturu Požarevac pristigle su prijave tri kandidata: Galine Pavlenko Perić, Predraga Paunovića i Slobodana Stepića.

Upravni odbor Centra za kulturu Požarevac na sednici održanoj 12. septembra odbacio je prijavu Slobodana Stepića jer je konstatovao da ne ispunjava uslove iz konkursa, imajući u vidu da u pogledu stečenog radnog iskustva na rukovodećim poslovima u ustanovama kulture, nema priloženi dokaz.

Nakon što je obavio razgovor sa preostala dva kandidata, Upravni odbor je Gradu Požarevcu dostavio obrazložen Predlog liste kandidata za izbor direktora Centra za kulturu Požarevac.

Član Gradskog veća zadužen za nevladine organizacije, kulturu, informisanje, socijalna pitanja i društvene delatnosti, Dejan Krstić, uzimajući u obzir mišljenje Upravnog odbora Centra za kulturu Požarevac i navode članova Upravnog odbora o stručnim i organizacionim sposobnostima kandidata, Gradskom veću Grada Požarevca uputio je inicijativu da se za direktorku Centra za kulturu imenuje Galina Pavlenko Perić.

Odbornici će najpre odlučivati o prestanku dužnosti direktorke Centra za kulturu Požarevac. Galina Pavlenko Perić je aktuelna direktorka Centra za kulturu, a njen mandat ističe 27. decembra 2023. godine.