Društvo

„Gorioniku“ posao održavanja javne i kandelaberske rasvete

Foto: Boom93/M. Veljković

Foto: Boom93/M. Veljković

Komisija za Javne nabavke Grada Požarevca donela je odluku da sve tri partije održavanja javne i kandelaberske rasvete dodeli preduzeću „Gorionik“ iz Salakovca.

Podsetimo da je ova Javna nabavka bila podeljena u tri partije, pa se prva partija odnosila na održavanje javne rasvete u Požarevcu sa selima. Komisija je prihvatila ponudu preduzeća „Gorionik“ u iznosu od 17.324.120 dinara  bez PDV-a. Za ovu partiju preduzeće iz Salakovca bilo je jedini ponuđač.

Druga partija se odnosi na održavanje javne rastave u Kostolcu sa selima. Ponuda preduzeća „Gorionik“ još jednom je bila najpovoljnija. Komisija je prihvatila ponudu od 3.761.345 dinara bez PDV-a. Za ovu partiju prijavila su se dva ponuđača. Pored preduzeća iz Salakovca, svoju ponudu poslala je i grupa ponuđača  na čelu sa „Elmont gradnjom“ iz Požarevca.

Baner Boom93 Android aplikacija

Treća partijom ove Javne nabavke predviđeno je održavanje kandelaberske rasvete u Požarevcu i Kostolcu. Za ovu partiju preduzeće „Gorionik“ dalo je napovoljniju ponudu od 1.825.732,40 dinara bez PDV-a, koju je komisija prihvatila. I za ovu partiju su konkurisala dva preduzeća, „Gorionik“ i „Elmont gradnja“. Procenjena vrednost ove Javne nabavke iznosila je 24.165.798,33 dinara.

Kako će se javna rasveta održavati?

Kako se navodi u tehničkoj specifikaciji nabavke, intervencije će se obavljati po prijavi kvarova. Građani kvarove prijavljuju u organima mesnih samouprava koje službi prosleđuju pismeni zahtev za rad. Svaka grupa radova organizovana je nezavisno jedna od druge sa posebnim ljudstvom i mehanizacijom.

Zbog velike rasprostranjenosti teritorije,  2 grada i 25 sela, na terenu su svakodnevno jedna do tri ekipe. Obaveze izvršioca su da usluge koji su predmet ovog ugovora izvrši u roku od  3 dana od  dana dobijanja naloga za rad.