Društvo

Grad traži izvođača za održavanje i čišćenje Brežanskog kanala

Foto: EnvatoElements/Ilustracija

Foto: EnvatoElements/Ilustracija

Grad Požarevac traži izvođača za redovno održavanje i čišćenje Brežanskog kanala. Procenjena vrednost nabavke je 20.833.000,00 dinara bez PDV-a.

Javna nabavka je raspisana i rok za podnošenje prijava je do 14. februara. Radovi podrazumevaju, između ostalog, održavanje i čišćenje Brežanskog kanala od gradskog hipodroma do uliva u Veliku Moravu podrazumeva radove, između ostalog, i ručno čišćenje otvorenog kanala od mulja, zasipa i rastinja na deonici od zatvorenog dela do izliva otpadnih voda od fabrike stočne hrane do zaobilaznice, i od zaobilaznice do kraja kanala. Takođe je potrebno ukloniti prepreke (razni otpad većeg gabarita) iz korita brežanskog kanala sa utovarom i odonošenjem na deponiju koju odredi Grad Požarevac.

Ponuđač koji podnosi ponudu mora voditi računa o svojim tehničkim i stručnim kapacitetima, jer poverene usluge se moraju završavati u rokovima određenim obrascima sadržanim u konkursnoj dokumentaciji i modelu ugovora i po rešenjima inspekcija, a sve u skladu sa ukazanim potrebama za čišćenje Brežanskog kanala. Sa realizacijom usluga se mora otpočeti prema utvrđenim prioritetima a u roku koji utvrdi predstavnik Izvršioca i stručnog nadzora naručioca Gradska uprava grada Požarevca.