Društvo

Građani od danas mogu da se prijave za sufinansiranje mera energetske sanacije

prozori staklo /ilustracija/ Pixabay

prozori staklo /ilustracija/ Pixabay

Građani koji su zainteresovani za promenu stolarije, ugradnju izolacije i solarnih panela od danas mogu da se prijave na Javni konkurs koji je raspisao grad Požarevac za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji grada Požarevca za 2022. godinu.

Predmet sufinansiranja obuhvata sledećih pet mera energetske efikasnosti.

Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove.

Udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om.

Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za stambene zgrade.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV-om pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru, osim termičke izolacije za tavanicu i ispod krovnog pokrivača za porodične kuće.

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 000 dinara sa PDV-om, i iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa iznosom od 2.000 dinara sa PDV-om.

Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za stambene zgrade.

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 000,00 dinara sa PDV-om pomnoženu sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi, i iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa iznosom od 2.000 dinara sa PDV-om.

Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju tavanice i ispod krovnog pokrivača za porodične kuće (za ovu meru se može konkurisati i zajedno sa merom postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće iz stava 1. tačka 3), ovog odeljka).

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 150.000,00 dinara sa PDV-om, i iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa iznosom od 1.500 dinara sa PDV-om.

Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 85.000,00 dinara sa PDV-om.

Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za stambene zgrade

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 40.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na gas pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Grada Požarevca.

Кonkurs je otvoren zaključno sa 18. oktobrom.

Više informacija o uslovima potrebnim za prijavu i dokumentaciji možete pronaći na zvaničnoj internet stranici grada Požarevca.