Društvo

Skoro 4 miliona dinara za pešačke staze na plaži u Kostolcu, ko će izvoditi radove?

Foto: Youtube/Printscreen – Arhivska fotografija

Foto: Youtube/Printscreen – Arhivska fotografija

Komisija za Javne nabavke Grada Požarevca dodelila je ugovor za rehabilitaciju i ojačavanje pešačke staze koja se nalazi na plaži u Kostolcu.

Ugovor za radove dodeljen je grupi ponuđača koju čine: LN gradnja iz Kostolca i privatno trgo-građevinsko preduzeće „SabaBelča“ iz Preševa. Njihova ponuda od 3.997.465 dinara bez PDV-a je prihaćena kao najpovoljnija.

Šta će se raditi na plaži u Kostolcu

Planirani radovi na rehabilitaciji pešačke staze obavljaće se na plaži „Topoljar“ koja se nalazi u Gradskoj opštini Kostolac.

Kako se navodi u tehničkoj specifikaciji, radovi na ojačavanju trotoara podrazumevaju geodetsko obeležavanje trase pre početka radova, rušenje postojećih ivičnjaka, demontažu i ponovnu montažu metalnih stubova i saobraćajnih znakova na trotoaru.

Takođe, tokom radova planirani su i nabavka i postavljanje novih ivičnjaka,  popločavanje behaton ploča i izrada novog asfaltnog zastora.

Maksimalni rok za izvođenje radova je 31 dan, a garantni rok ne može biti kraći od dve godine za izvedene radove.