Društvo

Hoće li se izgraditi sistem za odsumporavanje u Termoelektrani Kostolac A?

Boom93/MMV/Ilustracija

Boom93/MMV/Ilustracija

Elektroprivreda Srbije raspisala je Javnu nabavku za izbor konsultatna koji će učestvovati na izgradnji novog sistema za odsumporavanje.

Kako se navodi u tehničkoj specifikaciji Javne nabavke konsultatni se biraju zbog izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova i prečišćavanje otpadnih voda Termoelektrane Kostolac A.

Baner Boom93 Android aplikacijaPrema projektu je planirana komplenta ekološka rekonstrukcije oba bloka ove elektrane.

U Termoelektrani Kostolac B postoji pogon za odsumporavanje

Pogon za odsumporavanje u Termoelektan Kostolac B pušten je u pogon 2020. godine. To je prvi sistem za odsumporavanje u Srbiji koji je u funkciji. U projektovanim uslovima, emisija SO2 ne prelazi 200 mg/m3, čime se ispunjavaju EU ekološki kriterijumi. Ovaj sistem je počeo da se gradi 2016. godine.

Foto: Boom93/M. Veljković

Postrojenje za prečišćavanje dimnih gasova koristi metodu vlažnog krečnjaka, na osnovu koje se krečnjačka suspezija u apsorberima raspršuje i dovodi u kontatkt sa dimnim gasovima, gde se procesom apsorbcije uklanja SO2 iz dimnog gasa, a kao rezultat reakcije se formira gips, koji se otprema na deponiju gipsa ili se isporučuje na tržište kao odlična sirovina za građevinarstvo.,

Na izgradnji su radile kompanije u okviru kineske korporacije CMEC i veliki broj domaćih preduzeća iz oblasti građevinarstva, mašinske i elektro industrije.Vrednost investicije: 130,5 miliona dolara.