Društvo

Iz termoelektrane „Kostolac A“: Početak grejne sezone protiče prema planu

FOTO: EPS Energija

FOTO: EPS Energija

Toplotna energija za grejanje isporučuje se sa bloka A1, dok je blok A2 u rezervi, ukoliko se ukaže potreba za isporukom veće količine toplotne energije.

Sa zvaničnim početkom grejne sezone 1. novembra, počela je i isporuka toplotne energije iz Termoelektrane „Кostolac A“. Danijel Miletić, inženjer u sektoru proizvodnje termoelektrane, ukazuje da start nove grejne sezone protiče prema planu.

FOTO: Boom93/N.Stojićević

Javno preduzeće „Toplifikacija“ iz Požarevca odobrilo je početak toplifikacionog režima rada TE „Кostolac A“ i radimo po nalogu dispečera „Toplifikacije“, odnosno u skladu s potrebama. Isporuka toplotne energije odvija se stabilno i očekujemo da se tako i nastavi u narednom periodu. Trenutno se toplotna energija za grejanje isporučuje s bloka A1, čija je snaga 100 megavata, dok je blok A2 u rezervi, ukoliko se ukaže potreba za isporukom veće količine toplotne energije – kaže Miletić.

Iz Službe za toplifikaciju ogranka „TE-КO Кostolac“ kažu da je grejna sezona ove godine počela kasnije nego ranijih godina, što je uslovilo i da tople probe krenu poslednjeg dana oktobra.

Nakon što je toplifikaciona mreža stavljena u funkciju, Služba za toplifikaciju počela je da rešava prijavljene probleme na terenu u cilju stabilnog funkcionisanja sistema daljinskog grejanja − ističe rukovodilac ove službe Vladimir Đorđević.

FOTO: EPS Energija

On kaže da prijavljene zahteve rešavaju prema prioritetima, a princip je da se više fokusiraju na probleme koji pogađaju veći broj korisnika.

Veliki broj korisnika u Кostolcu i okolnim selima zahteva i veliki broj intervencija na samom terenu. Dešava se da više korisnika prijavljuje isti problem – kaže Đorđević.

Osim u Кostolcu, Služba za toplifikaciju održava i toplifikacionu mrežu u selima Stari Кostolac i Drmno. Na ovim poslovima angažovani su zaposleni u kostolačkom ogranku i radnici „Кosovo Obilića“, koji to rade duži niz godina, dobro znaju teren i funkcionisanje toplifikacione mreže.

FOTO: EPS Energija

U Službi za toplifikaciju ističu da zaposleni ulažu veliki napor da se sve intervencije na terenu što brže završe.

Najčešći problem koji nam korisnici prijavljuju jeste pucanje cevi. Кostolačka toplifikaciona mreža je stara i cevovodi se brzo habaju. Gotovo celokupna teritorija Кostolca pokrivena je toplifikacionom mrežom, pa je i obim posla velik. Problem je kada ne možemo da lociramo tačnu poziciju pucanja cevi, zbog čega moramo da radimo višednevna ispitivanja mreže dok ne odredimo tačnu lokaciju kvara. U prethodnom periodu posvećena je posebna pažnja sređivanju kritičnih pozicija na mreži. Tokom prošle grejne sezone bilo je pucanja na glavnom toplovodu i kvarova na ventilima i to je sanirano u letnjem periodu. Nastojimo da predupredimo sve probleme i obezbedimo stabilno funkcionisanje sistema daljinskog grejanja − naglasio je Đorđević.

Važni zadaci blokova A1 i A2

Primarna uloga TE „Кostolac A“ je proizvodnje električne energije, ali blokovi A1 i A2 proizvode i toplotnu energiju za daljinsko grejanje Кostolca i Požarevca. Blok A1 proizvodi i pomoćnu paru za start bloka A2 i blokova B1 i B2 u TE „Кostolac B“ kada su ovi blokovi isključeni s mreže. Zbog svega toga blokovi u TE „Кostolac A“ redovno se remontuju.