Društvo

Javni dug Srbije na kraju jula 53,5 odsto BDP-a

Foto: Envato elements/ilustracija

Foto: Envato elements/ilustracija

Javni dug Srbije na kraju jula ove godine iznosio je 31,46 milijardi evra, što je 53,5 odsto BDP-a.

Na kraju juna javni dug je iznosio 31,31 milijardi evra, a na kraju decembra 2021. godine 30,1 milijardi evra, vidi se iz podataka Ministarstva finansija.

U periodu januar – jul ostvaren je suficit budžeta u iznosu od 1,2 milijarde dinara.

Prihodi su iznosili 992,8 milijarde dinara, a rashodi 991,7 milijardi dinara.

Kina nam sve više zajmi, javni dug prešao istorijski nivo

Samo u julu je ostvaren suficit u iznosu od 36,8 milijardi dinara.

U julu su naplaćeni prihodi u iznosu id 162,7 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 144 milijardi dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a (74,8 milijardi dinara), akciza ( 38,3 milijardi dinara) i poreza na dobit (16,1 milijardi dinara).

Neporeski prihodi iznosili su 16,8 milijardi dinara, dok je priliv donacija u julu bio 1,9 milijardi dinara.

Sa druge strane, rashodi su izvršeni u iznosu od 125,9 miljardi dinara.

Rashodi za zaposlene, u julu, su iznosili 29,5 milijardi dinara, kapitalni izdaci 22,5 milijardi dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 13,8 milijardi dinara.

Na nivou opšte države (uključuje i budžet države i lokalne budžete, vanbudžetske fondove i fondove socijalnog osiguranja na svim nivoima vlasti) u periodu januar – jul ostvaren je fiskalni suficit u iznosu od 19 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 102,6 milijardi dinara.