Društvo

Jednaka prava za zapošljavanje svih nacionalnih manjina

Foto/S. Lisac Mihajlo Jovanović

Foto/S. Lisac Mihajlo Jovanović

Međunarodni dan ljudskih prava se obeležava širom sveta kako bi se ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca. Mihajlo Jovanović iz Udruženja Roma Braničevskog okruga dobitnik je jedne od nagrada koje dodeljuje Evropska unija, a dodeljuje se pojedincima i organizacijama koje promovišu jednakost kroz zapošljavanje za marginalizovane grupe.

Ljudska prava su osnovna prava koja ima svaka osoba, koja se stiču rođenjem, koja su neotuđiva i nedeljiva, svojstvena svim ljudima, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno i etničko poreklo, boju kože, veru, jezik ili bilo koji drugi status.

U Republici Srbiji ljudska prava su zagarantovana Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, ratifikovanim međunarodnim ugovorima i zakonima.

Baner Boom93 iOS aplikacija za Vesti

Nagrade EU za integraciju Roma 2021. na Zapadnom Balkanu i u Turskoj

Nagrada EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj, pokrenuta 2014. godine, ima za cilj istaći važnost integracije Roma u procesu proširenja EU, te pokazati odlučnost i predanost EU poboljšanju socijalne uključenosti Roma u sve tokove.

Evropska komisija  je u Briselu proglasila je 14 dobitnika četvrte nagrade EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Ovogodišnja nagrada dodijeljena je za Izvanredne ljude koji promovišu jednakost kroz zapošljavanje.

Mihajlo Jovanović koordinator biznis inkubatora pri Udruženju Roma Braničevskog okruga jedan je od dobitnika nagrade na temu „Zapošljavanje Roma za Zapadni Balkan i Tursku“ i osvojio je drugu nagradu ispred Udruženja Roma Braničevskog okruga.

Mihajlo objašnjava da je veoma važno da  nacionalne manjine budu aktivno uključene u sve sfere društva i da imaju podjednaka prava pri zapošljavanju.

Srbija je imala dva kandidata, a Udruženje Roma Braničevskog okruga je osvojilo drugo mesto,  i ovo je drugi put da smo osvojili nagradu. Prepoznati smo od EU za naš rad. Dodela nagrada je bila u Briselu i imali smo Work shop u Madridu. Ja sam prisustvovao online ovom seminaru. Španci su nam prikazali svoje modele rada i njihov pristup marginalizovanim grupama, jer oni imaju jedan od najboljih modela  zato što imaju  najveći broj marginalizovanih grupa u svojoj zemlji. Španija ima više od pet jezika koji nisu španski  a govore se u Španiji.“ – kaže Mihajlo.

Kako se bore u zemljama EU sa pitanjima margianlizovanih grupa?

Pristup je drugačiji, oni imaju mnogo više sredstava, a mi imamo manja primanja, sve se kod više svodi na neki volonterski rad a volonterski rad se u Srbiji ne promoviše na pravi način, ljudi to generalno vide kao eksploataciju ljudi a ne kao pomaganje zajednici. Osim motivacije u EU imaju bolje programe da mogu kroz svoje institucionalne organe da drugačije primene i ostvare svoja prava i u vidu školovanja. Naš program zahteva da moramo da imamo sveske i knjige  i da postoji samo mali procenat koji država daje besplatno a sve ostalo mora da se plati. Na nivou EU dobijaju sve to besplatno pa i karticu za prevoz.- naglasio je Jovanović.

Ujedinjene nacije su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka- od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.

U svetu je proteklih 20 godina došlo do temeljnog napretka u unapređenju prava žena, razvoja međunarodnog prava za utvrđivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava, zaštiti i promociji prava marginalizovanih grupa i mnogo veće razumevanjeuniverzalnosti i nedeljivosti ljudskih prava.