Društvo

Kako Grad planira da pomogne građanima da dođu do zaposlenja?

Boom93/Arhivska fotografija

Boom93/Arhivska fotografija

Grad Požarevac uputio je poziv za učešće u Javnoj raspravi o nacrtu zaključka o usvajanju lokalnog plana za zapošljavanje za 2022. godinu.

Grad Požarevac je pozvao građane da se upoznaju sa nacrtom Lokalnog akcionog plana zapošljavanja i da daju predloge, sugestije i komentare.

Kakve mere je Grad predvideo

U nacrtu plana Grad je predvideo tri mere aktivne politike zapošljavanja.

Baner Boom93 Android aplikacija

Prva mera su Javni radovi, a opredeljena sredstva su u iznosu od 7.000.000 dinara.

Kako se navodi u obrazloženju mere,  kroz jedan javni rad će se angažovati najmanje 5  nezaposlenih lica iz svih kategorija teže zapošljivih. Na javnim radovima se mogu radno angažovati najmanje 3 nezaposlene osobe sa invaliditetom. Javni radovi će se sprovoditi u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode. Neto naknada po jednom angažovanom licu, na mesečnom nivou iznosiće 28.000 dinara.

Druga predviđena mera je subvencija za samozapošljavanje, a opredeljena sredstva su u iznosu od 3.000.000 dinara.

Subvencije za samozapošljavanje se dodeljuju radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva radni odnos isključivo na teritoriji Grada Požarevca. Predviđena sredstva su u jednokratnom iznosu od 375.000 dinara po korisniku, odnosno 390.000  dinara kada je korisnik osoba sa invaliditetom.

Poslednja mera koju je Grad predložio u nacrtu plana je subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih. Opredeljana sredstva za ovu meru su u iznosu 3.000.000 dinara.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih će se dodeljivati poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru u iznosu od 250.000 dinara po licu radi zapošljavanja nezaposlenih lica iz jedne ili više kategorija teže zapošljivih. Visina subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom iznosi 280.000 dinara.

Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 20. do 26. aprila.

Više informacija možete pronaći OVDE.