Društvo

Keš krediti se sve više odobravaju – za šta ih građani koriste

Ilustracija/pixabay

Ilustracija/pixabay

Od ukupno odbrenih kredita, 47 odsto su gotovinski, 42 odsto su stambeni ili krediti za renoviranje, a ostalo potrošački i krediti za poljoprivredu. Prema podacima Kreditnog biroa privreda i građani su se prošle godine više zadužili kod banaka u proseku za 9,7 odsto.

Gotovinski krediti su u odnosu na prošlu godinu porasli za 12,8 odsto. U Udruženju banaka kažu da smo po rastu uzetih kredita, pa i gotovinskih, na nivou proseka na Balkanu.

Gotovinski krediti su u odnosu na prošlu godinu porasli za 12,8 odsto. U Udruženju banaka kažu da smo po rastu uzetih kredita, pa i gotovinskih, na nivou proseka na Balkanu.

Baner Boom93 Android aplikacija

„Prošle godine srpska privreda je porasla 7,5 odsto. To znači, kada vam privreda radi, onda uzročno-posledično i svi drugi imaju dobrobit od toga, i građani, a naravno i banke“, rekao je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.

Tome treba dodati i dovoljno novca za plasman, jer je dinarska štednja u proteklih 10 godina porasla 400 odsto, pojednostavljenu proceduru za odobravanje takvih kredita i nikad niže kamatne stope. U banci koja sa više od 20 odsto učestvuje u „tržišnom kolaču“ keš kredita, kažu da svake godine beleže rast od devet odsto.

„Različite su potrebe koje klijenti zadovoljavaju keš kreditima. Ono što je, možemo reći, karakteristično za prethodnu godinu to je da je deo sredstava odlazio na renoviranje vikendica, kuća, stanova. Takođe, veliki deo keš kredita odlazi kao dodatak za učešće za stambene kredite s obzirom na to da su i stambeni krediti imali jako visoku produkciju“, objašnjava Dejan Vučinić, direktor Direkcije za upravljanje mrežom OTP banke.

Krediti se sve više odobravaju i putem interneta

Neke banke imale su i velike kampanje za onlajn otvaranje računa i odobravanje keš kredita. Jedna banka je na taj način odobrila 100.000 kredita.

„Da iskoristimo priliku da ljude usmerimo na to da, kada uzimaju gotovinske kredite, da razmišljaju da novac radi za njih. Ja tu često navodim primer, ako je fizičko lice, znači imate problem sa grejanjem u stanu ili prozorima ili sa bilo čim, vi ćete danas iskoristiti nikad povoljnije uslove, ali ćete u isto vreme sledećih nekoliko meseci imati niže račune na konto grejanja“, naveo je Vladimir Vasić.

Narodna banka Srbije, smanjivanjem roka na koji je moguće dobiti gotovinski kredit sa deset na šest godina, destimuliše uzimanje gotovinskih kredita u korist dugoročnijih, namenskih.

Smisao uvedenih mera je podsticanje banaka na oprezno preuzimanje rizika, usmeravanje na održivo kreditiranje i izbegavanje prekomerne izloženosti određenim vrstama kreditnih proizvoda. Učešće problematičnih kredita je na kraju novembra 2021. godine svedeno na 3,4 odsto, što je najniža vrednost od kada se prati ovaj pokazatelj.

U Narodnoj banci očekuju rast kreditne aktivnosti, ali ocenjuju da je ona u skladu sa ekonomskim mogućnostima.