Društvo

Ko će održavati ulice i saobraćajnice u zimskom periodu?

Foto: Boom93/M. Veljković

Foto: Boom93/M. Veljković

Raspisana je javna nabavka za zimsko održavanje ulica, saobraćajnica lokalnih i nekategorisanih puteva i drugih javnih površina, podeljeno u dve partije za Požarevac i Kostolac. Procenjena vrednost javne nabavke je oko 38,3 miliona dinara bez PDV-a, za obe partije.

Ponuđači koji dostavljaju ponude za više partija, tehničku opremljenost moraju ispunjavati za svaku partiju ponaosob. Ponuđač mora imati obezbeđen odgovarajući prostor za skladištenje soli i rizle (u vlasništvu ili zakupu). Navedeni prostor može biti na teritoriji koja obuhvata teritoriju Grada Požarevca i Kostolca. Jedan od uslova za održavanje puteva u Požarevcu je i da ponuđač poseduje tri kamiona, jedan putarac, utovarivač i grejder. Takođe, rotoposipač soli, tri traktora sa plugom i posipačem soli, kao i buldožer i valjak.

Inače, pravilnikom o radovima na redovnom održavanju javnih puteva predvićeni su radovi i aktivnosti u zimskom periodu neophodni za obezbeđenje prohodnosti i bezbednosti saobraćaja na putevima.

Održavanje puteva u zimskom periodu, sprečavanje pojave poledice i uklanjanje snega, je veoma delikatan, skup i odgovoran posao koji podrazumeva angažovanje velikih resursa: materijala, radne snage, specijalizovane opreme, građevinske mehanizacije i smeštajnih kapaciteta. Racionalno ponašanje upravljača putevima, izvođača radova kao i državnih organa je neophodno. Izdaci mogu biti veliki i kada nema intezivnih snežnih padavina, navodi se u pravilniku o radovima na redovnom održavanju javnih puteva, .

Rok za podnošenje prijava je 31. oktobar 2022. godine.