Društvo

Ko u turizmu (opet) ostaje bez pomoći Ministarstva?

ilustracija//putovanje/ kofer

ilustracija//putovanje/ kofer

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni poziv za podršku radu turističkih agencija, organizatora turističkih putovanja, zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih trenutnom pandemijom.

Subvencije se dodeljuju u iznosu od od 2.000 do 5.000 evra i pokrivaju troškove u vezi sa obezbeđenjem garancija putovanja. Visina subvencije zavisi od kategorije lecence koju turistička agencija poseduje i rok za podnošenje zahteva je 24. novembar.

Ova pomoć je svima dobrodošla, ali je selektivna jer su iz nje izuzete male, posredničke agencije, ističe Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA).

“Svaki novac u ovom trenutku je dobrodošao, naročito jer je turističkim agencijima nešto malo pomoći što je dato prošle godine dato na isti način, za pribavljanje licenci, ali su na nju mogle da računaju samo agencije koje su pribavile polise osiguranja i bankarske garancije, a to je mali broj”, kaže za Biznis.rs Seničić.

Od početka pandemije niko nije vodio računa od malim agencijama koje posreduju u prodaji aranžmana organizatora koji imaju licence. Te agencije nose jedan deo prometa na tržištu i uglavnom su to porodične firme koje zapošljavaju do dvoje ljudi. Mnogi od njih su u ozbiljnim problemima, objašnjava direktor YUTE.

“Takođe rok koji je dat nije dobar, ali razume zašto je tako – jasno je da se završava fiskalna godina”, dodaje Senčić.

Problem predstavlja jer rok nije usaglašen sa rokom za pribavljanje licenci, tako da će određeni broj biti na gubitku jer nisu mogli da pribave licencu. Rok za pribavljanje licenci je 31. decembar, dok je rok za podnošenje zahveta za subevncije 24. novembar.

Seničić objašnjava da agencije, zbog rokova, imaju dosta problema sa osiguravajućim kućama zbog čega će nakon krize ostati mnogo manje organizatora putovanja.

“Osiguravajuće kompanije koje treba da izdaju polise osiguranja vrlo su restriktivne, što je razumljivo jer je kriza i teška su vremena. Ipak, veliki broj agencija neće dobiti polise osiguranja i to je problem. Druga opcija za agencije su bankarske garancije, koje da bi dobili moraju da polože ‘keš’ u banku. U uslovima krize to je veliki problem jer je za agencije koje rade u inostranstvu minimalni iznos 30.000 evra, a za one koje rade u Srbiji 5.000”, ističe Seničić.

Smatra da mora doći do produžetka roka za povraćaj novca putnicima koji nisu iskoristili zamenska putovanja s obzirom na to da veliki broj agencija neće moći da izmiri obaveze prema putnicima. Ako ne dođe do pomeranja roka to će dovesti do potpunog sloma tržišta.