Društvo

Koja je cena javnog interesa?

FOTO: Marija Radaković

FOTO: Marija Radaković

Marija Radaković dobila je rešenje o izvršenju od Gradske uprave grada Požarevca kojim je predviđen hitan ulazak na njen posed u petak u 11 časova. Ona tvrdi da je cilj njihovog ulaska u posed navodna hitnost izgradnje brze saobraćajnice Požarevac – Golubac koju izvode „Koridori Srbije“.

Boom93 kontaktirao je Mariju, koja je za naš medij rekla da je tom odlukom prekršen Zakon o eksproprijaciji i samim ulaskom ugrožavaju život 34 pasa o kojima brine.

„Deo mog placa od 5,5 ari je ušao u proces eksproprijacije 2021. godine u aprilu i od tada do ovog meseca nisam imala nikakve razgovore niti ponude za tu eksproprijaciju da se to pravno reši. U novembru 2021. godine izašli su državni veštaci i veštačili samo deo placa od 2 ara. U julu ove godine dobila sam od Ministarstva za finansije rešenje da se ulazi u posed nakon čega sam podnela tužbu“, navodi za naš medij Radaković.

Prema njenim rečima, nakon rešenja Ministarstva finansija, jedina sa kojom je pričala je direktorka iz „Koridora Srbije“ Ljiljana Pavlović i tada je odbila ponudu koju su joj dali, a to je 1.000 evra po aru tražeći da se otkupi ceo posed od 5,5 ari.

„Na tom sastanku sam se nakon odbijanja ponude da se otkupi deo placa, sa direktorkom dogovorila da se otkupi ceo plac i da se ponovo sve na placu veštači. Nakon sastanka i dogovora otišla sam na službeni put posle kog me je dočekalo rešenje o izvršenju i ulazak u posed. Moj advokat kog sam prethodno angažovala je rekao da po Zakonu ne mogu da uđu u posed dok se ne dogovori nadoknada za ono što je predmet eksproprijacije. Kako je rešenje Gradske uprave konačno, nisam videla drugi način i kontaktirala sam fondacije i aktiviste. Ovde ima 34 psa i baš na tom delu u koji oni treba da uđu nalaze se boksevi za pse i jezero. Ukoliko hoće da uđu u posed moraju da sruše ogradu, a onda da poruše bokseve u kojima su psi. Angažovala sam još dve advokatske kancelarije koje smatraju da je rešenje o izvršenju nezakonito“, navodi naša sagovornica.

Dodaje da joj je ponuđeno 5.500 evra za 5,5 ari placa i da joj prevezu pse na drugu lokaciju koju ona trenutno nema.

„Sutra u 11 časova po rešenju o izvršenju će se ući u moj posed. Ja ću ovde biti sa svojim psima, a doći će i aktivisti da mi pruže podršku da zaštitimo pse ukoliko bude potrebe. Ja se iskreno nadam da će Požarevac preispitati svoju odluku, razgovarati sa „Koridorima Srbije“ i da ćemo se sutra sastati i porazgovarati o problemu. Ja sam pristala na eksproprijaciju, nema problema, ali da se dogovorimo o svemu što je ovde na placu i da se poštuje Zakon o eksproprijaciji“, zaključuje ona.

Jedna od Marijinih pravnih savetnica za Boom93 navodi da je eksproprijacija jedan od oblika prinudnog oduzimanja vlasništva ili prava svojine i stoga je izuzetak i
kao takav, potrebno je da bude vrlo pažljivo i zakonito sproveden.

„Rešenjem o eksproprijaciji, eksproprisane su nepokretnosti više vlasnika na potesu izgradnje saobraćajnice, među njima i Marije Radaković. Javni interes je utvrđen na osnovu zakona za eksproprijaciju i to Marija Radaković ne osporava. Marija osporava čitav postupak eksproprijacije. Najspornije je rešenje Ministarstva finansija koje je omogućilo da korisnik – Koridori Srbije hitno uđe u njen posed i oduzme joj državinu. Na osnovu navedenog rešenja, gradska uprava je donela rešenje o izvršenju sa danom ulaska u posed, to jest, iseljenja. Sem toga što je na osnovu navedenog Marija Radaković prinuđena da se hitno sa poseda iseli, a da nije dobila naknadu, niti drugi adekvatni objekat za obavljanje svoje delatnosti, ona je na ovaj način dovedena u situaciju da ne može u hitnom roku rešiti pitanja smeštaja i staranja o psima o kojima se stara do udomljenja u zemlje EU, a u okviru fondacije Vidak-zaštita životinja i prirode“, navodi Marijina savetnica.

Kako dalje pojašnjava, sve ovo učinjeno je na osnovu izuzetka koji predviđa član 34. Zakona o eksproprijaciji prema kome: „u tuđ posed korisnik eksproprijacije može da stupi u posed eksproprisane nepokretnosti tek danom pravosnažnosti odluke o naknadi, odnosno danom zaključenja sporazuma o naknadi za eksproprisanu
nepokretnost, a ovoga u datom slučaju nije bilo. Ministarstvo finansija se pozvalo na izuzetak koji predviđa član 35. Zakona, to jest, ocenilo je da je ulazak u posed neophodan zbog hitnosti izgradnje.

„U navedenom slučaju nije bilo hitnosti prema pravnom stavu njenih advokata, imajući u vidu da je postupak započeo još u aprilu 2021. godine, a gradska uprava je na osnovu člana 56. Zakona bila dužna da bez odlaganja zakaže raspravu da se sporazumno utvrdi naknada za nepokretnost, što ona nije učinila. Na ovaj način, Marija je sa svojom fondacijom prinuđena da dočeka prinudno izvršenje i izađe iz poseda, a da se grad ni na koji način nije postarao da problem reši“.

Marija Radaković je sa svojim pravnim timom podnela tužbu Upravnom sudu za poništaj rešenja Ministarstva finansija i odlaganje izvršenja, kao i žalbu na rešenje o izvršenju uz predlog za odlaganje izvršenja do donošenja odluke u upravnom sporu pred Upravnim sudom.

Boom93 će nastaviti da prati razvoj događaja i tim povodom izvestiti javnost.