Društvo

Komunalne službe angažovaće 55 radnika preko agencije

Foto:S.Lisac

Foto:S.Lisac

JKP “Komunalne službe” potpisalo je ugovor za angažovanje radne snage sa Agencijom za privremeno zapošljavanje “IKP sistem” iz Beograda. Na javnu nabavku koju je raspisalo JKP „Komunane službe” pristigle su dve ponude za usluge angažovanja radne snage.

Usluge angažovanja radne snage obuhvataju angažovanje radnika za potrebe JKP „Komunalne službe“ Požarevac na komunalnim i administrativnim  poslovima kao što su higijena, zelenilo, pijaca, groblje, zoo higijena. Broj izvršilaca koji će biti angažovani za sve vreme trajanja ugovora iznosi okvirno 55.

Ugovor je zaključen na procenjenu vrednost javne nabavke i iznosi 2 miliona dinara bez PDV-a.

Agencija sa kojom je potpisam ugovor  je u obavezi da obezbedi potreban broj izvršilaca posla u roku od 24 sata od zahteva naručioca.

Isplata radnika vrši se mesečno do 6. u mesecu za prethodni mesec, a na osnovu dostavljenog izveštaja o prisutnosti radnika na poslu.

U zavisnosti od smanjenja, odnosno povećanja obima posla komunalno zadržava pravo da za vreme trajanja ugovora vrši korekcije u smislu broja izvršilaca i poslova i radnih zadataka koje obavljaju, odnosno utvrđuje konačan broj izvršilaca, prema potrebama organizacije procesa rada, odgovarajuće vrste poslova.

Potrebni su radnici za radna mesta porto blagajnik, za poslove iznošenja smeća i pranje ulica obaveze su utovar smeća iz kontejnera i sakupljanje pored kontejnera, dezinfekcija kontejnera u letnjem periodu, pranje ulica, trotoara i drugih površina u gradu, čisti, sakuplja otpatke od smeća sa ulica i trotoara pored kontejnera i odlaže u isti ili odgovarajuće vozilo. Takođe,  vozači motornog vozila za rukovanje specijalnim vozilom, radnici za čišćenje ulica, za  održavanje zelenila, poslovi grobara i čistača na groblju, kao i čistača pijace, kao i lice za rukovanje presom, čistač za poslovne prostorije, vozač specijalnog komunalnog vozila-čistilice, referent Zoo higijene.

Usluge će se vršiti na objektima i lokacijama koje su u nadležnosti JKP „Komunalne službe“ Požarevac, a rok za izvršenje usluge je godinu dana od dana stupanja na snagu zaključenog ugovora.