Društvo Zdravlje

Međunarodni dan borbe protiv raka: Na nivou okruga maligne bolesti u porastu

mamografski pregled /ilustracija Pixabay
Svetska zdravstvena organizacija sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka svakog 4. februara obeležava Svetski dan borbe protiv raka. Srbija se nalazi na 18. mestu po broju novoobolelih od raka, koji godišnje iznosi oko 25 000, a po smrtnosti na drugom mestu u Evropi. U prethodnoj godini zabeležen je rast malignih bolesti na teritoriji grada Požarevca i Braničevskog okruga.

Učestalost obolevanja od raka?

Svake godine u svetu oboli oko 10 miliona ljudi, a procenjuje se da trenutno ima 23 miliona osoba kod kojih je u poslednjih 5 godina otkriveno maligno oboljenje.Maligne bolesti su drugi po učestalosti uzrok smrti u svim razvijenim i nerazvijenim zemljama, odmah nakon bolesti srca i krvnih sudova.

Najbolji način borbe je pronalaženje načina za smanjenje rizika i prevencija.Smatra se da bi se dobrom prevencijom  sprečila pojava raka i do dve trećine slučajeva.

Međutim prevencija raka nije uvek moguća. Kada se bolest pojavi uspešnost njenog lečenja zavisi na prvom mestu od stadijuma bolesti u trenutku postavljanja dijagnoze. Zato danas u kliničkoj praksi veliki značaj dajemo takozvanoj sekundarnoj prevenciji odnosno ranom otkrivanju bolesti.

Maligne bolesti u Srbiji

Prema epidemiološkim podacima Srbija se nalazi na 18 mestu po broju novoobolelih od raka, koji godišnje iznosi oko 25 000, a po smrtnosti na drugom mestu u Evropi.

Najčešće maligne bolesti su rak dojke, pluća,prostate, debelog creva i grlića materice.

Rak debelog creva je na drugom mestu uzroka smrti od raka kod muškaraca a na trećem mestu žena u našoj zemlji. Svake godine u našoj zemlji od ove bolesti umre više od 3000 muškaraca i žena pri čemu je stopa smrtnosti 16,6 na 100 000 ljudi i za 15 do 20% je viša nego u Evropi.

Rak dojke  je treći najčešći uzrok smrti kod žena starijih od 45 godina pri čemu se dijagnostikuje kod svake dvanaeste žene u našoj zemlji. Svake godine umre više od 2000 žena  pri čemu je stopa smrtnosti 22 na 100 000 žena.

Rak grlića materice je uzrok smrti svake godine više od 400 žena, a broj novoobolelih je oko 1000 ( 2018  god). Pri tome se dve trećine slučajeva otkriva kasno, nakon rane invanzivne faze.

Srbija se nalazi u grupi zemalja sa visokim stopama obolevanja i umiranja u Evropi. Kada je reč o obolevanju od raka grlića materice, Srbija se, posle Letonije, Bosne i Hercegovine, Estonije i Moldavije nalazi na petom mestu u Evropi. Takođe, naša zemlja se i po umiranju od ove vrste raka kod žena nalazi na petom mestu u Evropi, posle Rumunije, Moldavije, Bugarske i Litvanije sa stopom smrtnosti od 7,7 na 100 000 žena.

Podaci jasno ukazuju na neophodnost većeg angažovanja celokupnog društva, a i svakog pojedinca na promociji i sprovođenju preventivnih mera za sprečavanje i rano otkrivanje ove bolesti.

 Dom Zdravlja Požarevac u prevenciji i dijagnostici raka

Dom zdravlja Požarevac na svojoj teritoriji sprovodi dva organizovana skrininga raka grlića materice od 2012 godine i raka dojki od 2016 godine i jedan oportuni skrining raka debelog creva.

Skrining raka grlića materice

Skrining raka grlića materice se sprovodi u službi za zdravstvenu zaštitu žena  DZ Požarevac i u ogranku u Kostolcu. Skrining se sprovodi u ciljnoj grupi žena od 25 do 64 godine svake treće godine. Ciljnu populaciju čini 21 066 žena.

Skrining  test je citološki bris grlića materice kojim se traga za izmenjenim ćelijama, takozvani Papanikolau test. Nalaz procenjuju citoskrineri i supervizori u akreditovanoj citolaboratoriji DZ.Ciklus  se završava sa normalnim PAP testom.U slučaju abnormalnih nalaz kao trijaža se rade kolposkopija i HPV tipizacija i sumnjivi se šalju na dalju dijagnostiku- biopsiju i histopatološki nalaz u OB Požarevac.

Rezultati skrininga u 2020-oj godini su sledeći:

Načelnica dispanzera za žene dr Vena Lakić ističe da je  usled pandemije i izmenjenih uslova rda bio nešto slabiji odaziv žena u protekloj godini.

Na pregled je pozvano pozivnim pismom 3200 žena, a na poziv se odazvalo i pregledano je  952 žena što je manje od planiranog iz objektivnih razloga i izmenjenog režima rada u uslovima pandemije virusa Kovid -19.

Boom 93
Vesna Lakić, ginekolog

Od toga  je 864 žena imalo normalan negativan nalaz. Ukupno je  154  žena imalo pozitivan nalaz i kod  njih su  sprovedena  dalja dijagnostička ispitivanja, kolposkopski pregled, bakteriološka i virusološka ispitivanja- HPV tipizacija. Kod 25 žena urađena je ciljana biopsija grlića materice i kiretaža endocervkalnog kanala sa histološkim pregledom.  Dobijeni su sledeći rezultati ukupno 10 žena je imalo premaligne promene, koje su izlečene jednostavnim operativnim zahvatima u Opštoj bolnici u Požarevcu. Nijedna žena  u organizovanom skriningu nije otkrivena da ima rak grlića materice.“- istakla je dr Lakić u izjavi za Boom93.

Lakić dodaje  da rezultat skrininga nije zadovoljavajući u odnosu na evropske standarde, jer treba postići 75% obuhvat ciljne populacije.

Primetan je povećan trend i to kod žena koje su mlađe  od 50 godina.Od ukupno pregledanih žena sa dijagnostičkom mamografijom 10 procenata ima pozitivan nalaz i neki oblik karcinoma. Iz Službe za zaštitu žena Požarevac apeluju da se žene odazivaju na javne pozive na skrining i da izdvoje dan za svoje zdravlje jer su preventivni i redovni pregledi ključni u prevenciji raka dojke.

Zašto su postignuti takvi rezultati ?

Služba za zdravstvenu zaštitu žena poziva na organizovane skrining preglede javnim pozivom preko sredstava javnog informisanja, kao i pozivnim pismom sve one žene koje su se opredelile za izabranog ginekologa u DZ Požarevac i za koje ima podatke, a to je oko 18 429 žena. Ostale žene su se opredelile za ginekologa u privatnoj praksi ili u Opštoj bolnici Požarevac ili drugde,i ne dolaze na preventivne preglede u našu ustanovu. Jedan broj žena, čiji procenat nije zanemarljiv, nalazi se na privremenom višegodišnjem radu u inostranstvu gde obavlja ovu vrstu pregleda.“– rekla je dr Lakić.

Zbog pandemije virusa Kovid 19 i epidemiološke situacije u zemlji i preduzetih epidemioloških mera, trajanja vanrednog stanja kada je bilo zabranjeno sprovođenje preventivnih pregleda, kao i smanjenja prijema za vreme trajanja prvog, drugog i trećeg talasa epidemije u zemlji i zbog dužih bolovanja izabranih ginekologa ( 4 od ukupno 6 ginekologa DZ je obolelo i lečilo se i/ ili se još uvek  leči od infekcije Kovid 19 i njegovih posledica ), ostvareni su manji rezultati od očekivanih u organizovanom skriningu raka grlića materice na teritoriji Grada Požarevca.

Služba radiologije i ultrazvučne dijagnostike pri Domu zdravlja važna karika koja radi preglede

Po rečima načelnice Službe radiologije i ultrazvučne dijagnotike, dr Slađane Banjac, specijaliste radiologije i koordinatora za skrining raka dojke evidentan je porast malignih bolesti kako na globalnom nivou tako da i na nivou grada Požarevca i Braničevskog okruga.

U toku 2020.godine ukupno je urađeno preko 1117 pregleda od tog broja 750 skrining mamogragija,od toga su 104 zene pozvane na dopunsku dijagnostiku od kojih je 15 poslato na biopsiju:kod 5 žena je potvrdjen maligni nalaz,kod 5 je benigno i kod 5 se čeka nalaz.  Od dijagnostičkih mamografija urađeno je 367 žena.“-ističe dr Slađana Banjac.

Doktorka Banjac kaže da na mesečnom nivou  ova služba izdaje termine za skrining mamografiju  koji važi za teritoriju grada Požarevca i gradske opštine Kostolac. Dnevno se izdaje između pet i šest termina za skrining i 3-4 termina za dijagnotičku mamografiju  tako da ti termini  za dijagnostičku mamografiju obuhvataju i pacijentkinje van teritorije Požarevca, sa teritorije skoro celog Braničevskog okruga jer samo Petrovac na Mlavi ima mamografski aparat pored Požarevca u  okrugu.

Foto T.S. dr Slađana Banjac specijalista radiologije

Po rečima načelnice Službe radiologije i ultrazvučne dijagnotike, dr Slađane Banjac, specijaliste radiologije i koordinatora za skrining raka dojke, rak je izlečiv, može se pobediti,ali je najbitniji  momenat kada se karcinom otkrije, patohistološki tip,  što je u ranijoj fazi to je manja  proširenost  na limfne čvorove i veći je procenat izlečenja. Preventivni, redovni  i kompletni pregledi su ključni.

Dr Banjac dodaje i apeluje na građane da se odazivaju i dolaze na preglede.

Kada u svom gradu imate dostupnu mamografiju i mogućnost zakazivanja pregleda apeluje se na žene da dođu i zakažu pregled. Da se jave svom izabranom ginekologu koji će dati uput za skring ili  dijagnostiku. U protekloj godini poslali smo 1817 poziva a odazvalo se samo 740 žena. Slab je bio odaziv ali je na to uticala i epidemiološka situacija sa Koronavirusom.“- zaključuje Banjac.

Sprovođenje skrininga u 2021 godini:

U 2021 godini organizovni skrining obuhvata sledeća godišta koja se pozivaju na pregled:

1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993 i 1996.

U 2021 godini otpočinje se  četvrti trogodišnji ciklus organizovanog skrininga. Na besplatni pregled se mogu odazvati i osigurana i neosigurana lica zakazivanjem kod izabranog ginekologa- lično, telefonom službe ili preko kol centra RS.

Želimo da  žene  razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju, i da u toku godine odvoje dan kada će posetiti svog lekara i iskoristiti neki od dostupnih preventivnih pregleda.Kako bi postigli eliminaciju ove bolesti pristup mora biti sveobuhvatan i podrazumeva: vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa HPV), skrining odnosno rano otkrivanje i lečenje svih formi lezija, kao i palijativno zbrinjavanje žena koje boluju od ove bolesti u smislu aktivne i sveobuhvatne brige koja podrazumeva kontrolu simptoma bolesti, psihološku, socijalnu i duhovnu podršku.“- zaključuje dr Lakić.

Skrining raka dojke

Skrining raka dojke se sprovodi u službi za zdravstvenu zaštitu žena  DZ Požarevac i u ogranku u Kostolcu. Skrining se sprovodi u ciljnoj grupi žena od 50 do 69 godine svake druge godine. Ciljnu populaciju čini 9000 žena.

Skrining raka debelog creva

Skrining raka debelog creva se sprovodi u DZ Požarevac kao oportuni skrining u službi zdravstvene zaštite odraslog stanovništva i nosilac je izabrani lekar. Sprovodi se u starosnoj dobi od 50 do 74 godine života oba pola. Skrining se sprovodi na dve godine.

pink ribbon/podrška obolelim od raka

Na pitanje da li postoji podrška pacijentima obolelim od raka kao i neko savetovalište u kome pacijenti mogu da dobiju neki savet i podršku dr Lakić ističe da u  našoj zemlji  postoji u u okviru kliničkih instituta za onkologiju.

U cilju zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja otvorena je telefonska linija na IORS za onkološke pacijente i članove njihovih porodica, koja omogućava dobijanje psihološke podrške kako bi se lakše suočili sa emocionalnim problemima i posledicama. Savetodavne i psihoterapijske usluge su dostupne svakog radnog dana od 08-14 časova, telefonskim putem 064/824-05-15 od strane psihologa IORS.

U Domu zdravlja ne postoji posebno organizovana grupa za psihološku podršku ali svi zdravstveni radnici i saradnici, koji su uključeni u programe sprovođenja organizovanih i oportunih skrininga kao i u procese dijagnostike i lečenja i praćenja onkoloških pacijenta, se predano trude da im pruže prave savete i preporuke u lečenju kao i svu potrebnu podršku u tim procesima.“-rekla je načelnica ginekološke službe Dispanzera za žene Požarevac.

Po potrebi savetodavni rad se sprovodi i u radu sa edukovanim psihologom Doma Zdravlja.

Podrži Boom93

Boom93 je pokrenuo svoj shop - boom93shop, a kupovinom nekog od artikala podržavate rad naše redakcije. Svaki vaš doprinos, ma kako koliki bio, dragocen je. Jer pravo novinarstvo vredi.

Podrži Boom93
Avatar

Tatijana Spasojević

1 Komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

%d bloggers like this:
Send this to a friend