Društvo

Merenje zagađenja u Požarevcu: Građani imaju zakasnelu informaciju o stanju vazduha

Foto:M.V.

Foto:M.V.

Predstavnik Nacionalne ekološke asocijacije (NEA), Milenko Jovanović, izrazio je nezadovoljstvo što još uvek nije sklopljen ugovor između Agencije za zaštitu životne sredine i grada Požarevca za praćenje zagađenja. U razgovoru sa njim povodom ove teme, Jovanović je izneo svoje viđenje situacije.

Kada je reč o zakašnjenju od godinu i po dana puštanja merne stanice za zagađenje vazduha u rad, Jovanović je istakao njegovo učestvovanje u tenderu za nabavku mernice te da je Požarevac imao dovoljno novca za kupovinu stanice. Osim toga, on je lično pomogao u izboru lokacije za postavljanje stanice sa stručnim timom. Iz tog razloga, ne može da razume zašto je bilo zakašnjenja u aktiviranju stanice. Jovanović sumnja u neodgovornost ili možda čak i koruptivne motive koji su doveli do ovog kašnjenja.

„Nije bilo razloga da se 2021. godine ona ne pusti u rad. Puštena je tek prošle godine. Sa godinu i po dana zakašnjenja. Ne postoji nikakav razlog da se stanica ne aktivira. Zašto to nije urađeno? Ne mogu da odgovorim osim nekih neznajnja, neodovornosti ili nekog interesa, možda koruptivnog. Ta stanica kupljena je da bi građani znali kako i koji je kvalitet vazduha. Kad znaju građani, znaju institucije. Lokalna samouprava, pa i Republika na osnovu ocene stanja i koncentracije može reći da li je potrebno sporvesti mere za smanjenje zagađenja i očuvanje ukoliko je vazduh prve kategorije. Ništa od toga nije urađeno. Građani imaju zakasnelu informaciju lokalne samouprave o vazduhu, kao da ne postoji institucija koja bi trebalo to da objedinji.”

Merenje zagađenja vazduha ima ključnu ulogu u informisanju građana o kvalitetu vazduha koji udišu. Na osnovu tih informacija, institucije i lokalna samouprava mogu donositi odluke o sprovođenju mera za smanjenje zagađenja i očuvanje životne sredine. Međutim, sa kašnjenjem u aktivaciji merne stanice, građani su bili uskraćeni za relevantne informacije o stanju vazduha, što ukazuje na nepoštovanje njihovih prava i zdravlja.

Jovanović je naglasio da je postupak održavanja i servisiranja merne stanice uobičajen, te da lokalna samouprava ili druge nadležne institucije mogu preuzeti tu odgovornost. To bi omogućilo efikasnije funkcionisanje stanice i bolje informisanje javnosti.

Kada je reč o proceni zagađenja vazduha za prethodnu sezonu, Jovanović je ukazao na postojanje nekih merenja koja vrši gradski zavod. Međutim, on naglašava da ta „merenja nisu dovoljna i precizna kao što bi bila merenja sa vrhunski opremljene merne stanice. Ona ne samo što daje informacije o koncentracijama PM čestica, već pruža celovitu sliku o kvalitetu vazduha. Bez takvih pouzdanih podataka, javnost nema pravu sliku o stanju vazduha u Požarevcu”

Jovanović veruje da bi podaci o kvalitetu vazduha trebali biti dostupni svima i da lokalna samouprava ne sme sakrivati ili zanemarivati tu vrstu informacija.

„Sve to samo govori da su građani zabrinuti i zainteresovani za svoje zdravlje, posebno zbog zagađenja Kostolca. Niko nije učestvovao u tome da se upotrebi novac, a to je samo za dobrobit i zaštitu njihovog zdravlja.”