Društvo

Nemačka opredelila 100.000 evra za obuku pripadnika marginalizovanih grupa u gradu

FOTO: Grad Požarevac

FOTO: Grad Požarevac

U okviru projekta „Razvoj romskog preduzetništva u funkciji održivog zapošljavanja Roma i Romkinja“, u okviru Programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovnih grupa u Srbiji-,Inicijativa za inkluziju“ faza 3, finansiranog od strane Nemačke razvijne saradnje, a koji sprovodi GIZ, počela je obuka za karijerno vođenje i savetovanje.

Obuka je počela u Кostolcu 3. juna, dok je drugi dan obuke održan u Požarevcu.

Naime, obuka se organizuje za 30 polaznika, iz Požarevca i Кostolca, koji su prethodno izrazili želju da ovakvu vrstu obuke pohađaju.

Baner Boom93 Android aplikacija

Teme koje će biti obuhvaćene su vezane za započinjanje poslovanja i koracima pri otvaranju radnje. Zatim će biti reči o dostupnim izvorima finansiranja, domaćih i stranih.

Važan deo treninga biće i kako se na najbolji način predstaviti poslodavcu da ostave dobar utisak, da iskoriste vlastite potencijale i da pronađu posao: kako napisati propratno pismo, kako kvalitetno napisati radnu biografiju i kako se obratiti poslodavcu i uspostaviti dobru komunikaciju.

FOTO:Grad Požarevac

Još jedan bitan deo obuke koji se odnosi na samoefikasnost je bitan i ima za cilj da poboljša veštine i kompetencije korisnika na tržištu rada. Trening pruža aktivan pristup u planiranju karijere i utiče na povećanje motivacije i veština za aktivno traženje posla. Namenjen je osobama koje duže čekaju na posao.

Polaznicima će biti približen koncept preduzetništva, zatim, ukoliko postoji zainteresovansot, biće izrađeni biznis planovi za 10 osoba, koji će služiti u svrhu konkurisanja za podršku kod međunarodnih i domaćih fondova. Pored navedenog, korisnici odnosno polaznici će imati besplatnu prateću savetodavno – mentorsku podršku u izradi biografije i motivacionog pisma.

Grad Požarevac je treći put dobio sredstva za realizaciju projekata kroz Program nemačke razvojne saradnje ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“.

Program realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju-GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Projekat podrazumeva unapređenje položaja marginalizovanih grupa i nacionalnih manjina kroz pomoć u pokretanju sopstvenog posla, zapošljavanju, organizovanju stručnih kurseva i obuka po ličnom izboru, kao i u oblasti starih zanata.

Vrednost projekta je 100.000,00 evra