Društvo

Od 1.170 očišćenih divljih deponija, na 987 lokacija ponovo je bacano smeće

Foto: Boom93/ V.M.

Foto: Boom93/ V.M.

U Srbiji 85 odsto komunalnog otpada završava na deponijama, kojih ima više od 3.000.

Кako se ne bi stvarala nova smetlišta, prioritet novoizabranog NALED-ovog Saveza za zaštitu životne sredine biće da u potpunosti razvije sistem primarne selekcije, odnosno kulturu razdvajanja otpada u domovima.

„To će postići kroz bolju saradnju sa lokalnim samoupravama i postavljanje više reciklažnih kontejnera, kako bi građanima ponudili izbor za zdravije okruženje“, najavila je nova predsednica Saveza i direktorka Ekostar Paka Bojana Perić.

Кako je istaknuto, masovnija reciklaža, kroz širenje sakupljačke mreže i izgradnju infrastrukture, uvođenje depozitnog sistema za ambalažni otpad i usvajanje Programa razvoja cirkularne ekonomije, kao osnove za rešavanje ekoloških problema, glavni su prioriteti koje će Savez zagovarati pred Vladom Srbije, u cilju sprovođenja zelene agende.

Savez će predložiti i unapređenje politike naplate eko taksi i naknada u cilju smanjenja zagađenja vazduha, jer trenutni iznosi ne podstiču velike zagađivače da smanje štetne emisije gasova i nisu srazmerni količini zagađenja.

Članovima NALED-a biće u fokusu i čistije reke, a rešenje vide u strožim nadzorima preduzeća koja otpadne vode ispuštaju direktno u reke i jezera, bez prethodne obrade.

Ukazano je da Srbija, kako bi dostigla razvijene evropske zemlje i ispunila zahteve EU, treba da uloži više od 10 milijardi evra u očuvanje životne sredine, od čega oko tri milijarde samo u infrastrukturu za reciklažu otpada.

Zbog toga je državna sekretarka Ministarstva za zaštitu životne sredine Sandra Dokić na sednici NALED-a najavila da će krajem ove ili početkom sledeće godine biti usvojene izmene Zakona o upravljanju otpadom i početi izgradnja novih regionalnih centara.

„Uvođenje depozitnog sistema, takođe, naći će mesto na našoj agendi, ali ovoj temi moramo pristupiti jako ozbiljno da se ne bi desilo da narušimo sistem koji smo počeli da gradimo i koji ima perspektivu“, izjavila je Dokić.

Agencija za zaštitu životne sredine je ove nedelje objavila Izveštaj o upravljanju otpadom u 2021, prema kojem je količina otpada koji se prikuplja na pravilan način porasla od 2016. do prošle godine sa 14 odsto na 42 odsto.

Međutim, prema njihovoj analizi, od 1.170 očišćenih divljih deponija, u toku praćenja, na 987 lokacija ponovo se vratilo odlaganje otpada.

Pomoćnica direktora Agencije Tamara Perunović Ćulić rekla je da zbog toga ta institucija podržava prioritete NALED-a u ovoj oblasti i naglasila da se glavni izazovi upravljanja otpadom u Srbiji još odnose na obezbeđivanje dobre pokrivenosti i kapaciteta za pružanje usluga, kao što su sakupljanje, transport i sanitarno odlaganje otpada.

Podjednako važnu oblast u sprovođenju Zelene agende predstavljaju i javne nabavke, u kojima će NALED raditi na uvođenju ekoloških kriterijuma, sa ciljem da barem 50 odsto nabavki bude zeleno.

Uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, izrađeni su vodiči i kriterijumi za nabavke javne rasvete, izgradnje puteva, zgrada, kancelarijskog materijala i električnih vozila u javnom prevozu, a NALED je stava da po ugledu na Sloveniju, ovi kriterijumi u Srbiji vremenom treba da postanu obavezni.