Društvo

Onlajn priprema za polaganje završnog ispita

Foto: S.Lisac/ilustracija

Foto: S.Lisac/ilustracija

Za podršku učenicima osmog razreda u pripremi za završni ispit Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, pokrenuli su portal eVežbaonica <a href="https://evezbaonica.zvkov.gov.rs/" target="_blank" rel="noopener">evezbaonica.zvkov.gov.rs</a> na kome učenici mogu da rešavaju zadatke i provere svoje znanje.

Iz Ministarstva prosvete navode da je portal kreiran u saradnji sa E-upravom i profesorima sa Matematičkog fakulteta u Beogradu i Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

Na portalu učenici mogu pronaći zadatke iz sedam predmeta – srpski jezik/maternji jezik, matematika, fizika, hemija, biologija, geografija i istorija. Zadaci su raspoređeni prema težini na tri nivoa – osnovni, srednji i napredni nivo, a sastavljeni su na osnovu obrazovnih standarda.

Pored zadataka na srpskom jeziku, na portalu se nalaze i zadaci na osam jezika nacionalnih manjina – albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom ili hrvatskom – te učenici na svom nastavnom jeziku mogu da pristupe eVežbaonici i da odgovaraju na zahteve u zadacima.