Društvo

Opština Malo Crniće usvojila budžet za 2023. godinu

Foto: Boom93

Foto: Boom93

Odbornici Skupštine opštine Malo Crniće na sednici održanoj 20. decembra usvojili su odluku o budžetu za 2023. godinu.

Ova odluka bila je jedna od 14 tačaka o kojima se tokom sednice raspravljalo.

Predsednica Skupštine opštine Goranka Stević je prilikom obrazlaganja naglasila da su ukupni prihodi i primanja projektovani u iznosu od 364.898.749 dinara, rashodi i izdaci predviđeni su u visini od 686.724.484 dinara, a budžetski deficit utvrđen na nivou od 321.825.735 dinara će se finansirati iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina.

Predsednik opštine, Mališa Antonijević je istakao da je uložen veliki napor kako bi najvažniji finansijski dokument bio izrađen na zdravoj osnovi, bez zaduživanja lokalne samouprave.

„Maksimalno smo se trudili da budžet bude racionalno iskorišćen i ulagano je u ono što je zaista neophodno našim građanima. U delu budžeta za 2023. godinu koji se odnosi na stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje predviđeno je 18,1 milion dinara, od čega za kupovinu zgrade ZZ „Budućnost“ i stana Dunav osiguranja 4,4 miliona, a za označavanje naziva ulica i zgrada kućnim brojevima 7,9 miliona. U okviru programa komunalna delatnost od ukupno 53.120.000 dinara, po 12 miliona biće izdvojeno za izgradnju dečijeg mobilijara, završetak bunara u Boževcu i kupovinu cisterne, kao i 4,5 miliona za projektno planiranje. Za lokalni ekonomski razvoj, odnosno subvencije privatnim preduzetnicima kao i prošle godine predviđeno je 10 miliona dinara“, rekao je predsednik.

Za mere direktnih davanja u poljoprivredu planirano je 15,1 milion i 5,5 miliona za kapitalna ulaganja u atarske puteve, što je prema rečima Antonijevića, tri puta više u odnosu na 2022. godinu. Program zaštite životne sredine je vredan 20,3 miliona, od čega za inoviranje projekta kanalizacije za 4 naselja biće izdvojeno 4,8 miliona, rekultivaciju deponije 5 miliona i kupovinu kanti za smeće milion dinara.

„Što se tiče saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, za asfaltiranje ulica u naseljima izdvojićemo 69 miliona, a za poziciju bezbednost saobraćaja 11,6 miliona dinara. Za funkcionisanje Predškolske ustanove 30,7 miliona, za izgradnju vrtića 41 milion i osnovno obrazovanje 45.293.000 dinara. Program socijalne i dečije zaštite zavredeo je 47.926.000 dinara, zdravstvena zaštita blizu 8 miliona, razvoj kulture i informisanja 47 miliona, razvoj turizma 4.588.000 dinara, razvoj sporta i omladine 31.390.000 dinara, opšte usluge lokalne samouprave 141.089.000 dinara, politički sistem 17.367.000 dinara i energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije 30,5 miliona dinara“, naveo je Antonijević.

Dodao je da su u 2023. godini planirana velika ulaganja, a povećan budžet će biti iskorišćen za dobrobit građana ove opštine.

Takođe, data je saglasnost na program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ za 2023. godinu, odluku o donošenju cenovnika usluga rada radnih mašina u ovom preduzeću i povećanje cene isporuke toplotne energije. Planirani prihodi su na nivou od 74.550.000 dinara, a rashodi 74.531.000 dinara. Кreditne obaveze na godišnjem nivou iznose oko 2 miliona i da nije tih zaduženja dobit bi bila znatno veća.