Društvo

Pokret gorana Srbije: Učenici na radionicama o značaju šuma

Foto T.S./Ekološki dom Čačalica

Foto T.S./Ekološki dom Čačalica

U okviru realizacije projekta “Zaštita, očuvanje, višenamensko korišćenje i podizanje svesti i znanja o vrednostima šuma kod mladih  i sprovođenja programa edukacije za najmlađe pripadnike “Pokreta gorana” biće organizvoana radionica za mlade, koja će se organizovati na otvorenom na Čačalici.

Program počinje 1. oktobra u 10:30h, kada će se deci obratiti predstavnici Pokreta gorana. Slede razne aktivnosti, između ostalog, determinacija biljaka koje uspevaju na Čačalici. Radionice će trajati do 13:30 h. Na njima će odabrani učenici IV razreda iz osnovnih škola sa područja opština i gradova Požarevac, Smederevo, Žagubica i Kostolac imati prilike da se upoznaju sa značajem šuma, podizanjem vetrozaštitnih pojaseva, rasadničkom proizvodnjom, vrstama drveća koje uspeva na ovom području.

Ove aktivnosti organizuje Pokret gorana Srbije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, upravom za šume, Pokretom gorana Požarevac, Ekološkim društvom “Prijatelji Čačalice”, pokretima gorana opština i gradova.