Društvo

Portugalska firma planira gradnju vetroparka i solarne elektrane u Golupcu

Foto: Envato elements

Foto: Envato elements

Portugalska firma sa sedištem u Beogradu koja se bavi proizvodnjom energije iz alternativnih izvora CNJ NEO Energo planira izgradnju vetroparka i solarne elektrane Golubac u istoimenoj opštini.

Navedeno je to u planu detaljne regulacije koji se nalazi na ranom javnom uvidu.

Okvirnom granicom planskog područja obuhvaćen je deo teritorije administrativnog područja opštine Golubac u površini od oko 180 ha i to delovi katastarskih opština: Braničevo, Vinci i Usije. Obuhvatom je zahvaćeno područje koje je prostornim planom Opštine definisano kao područje povoljno za predviđenu namenu i proteže se do regionalnog puta Golubac-Veliko gradište (DP I reda br.25) uz koji se u delu КO Usije, planira prostor za potencijalni razvoj solarne elektrane. Planom detaljne regulacije obuhvaćen je prostor od cca 150 ha – ističe se u PDR koji je izradio Projektura iz Beograda.

Zemljište je pretežno poljoprivredno delimično u privatnoj, a delimično u državnoj svojini sa mrežom atarskih puteva, kojima se, prema postojećem stanju, ostvaruje pristup poljoprivredne mehanizacije.

Obzirom na veliku površinu obuhvaćenog prostora, navedeno područje je ispresecano različitim postojećim i planiranim infrastrukturnim vodovima i trasama opštinskih puteva, za koje su u skladu sa posebnim zakonima i pravilnicima definisani zaštitni koridori. Ovi koridori predstavljaju ograničenja, odnosno stečene obaveze za urbanističku razradu prostora, što će, nakon ishodovanja uslova za izradu PDR-a, u toku ranog javnog uvida, biti precizno definisano u Nacrtu PDR-a.

Više informacija možete pročitati OVDE.