Društvo

Poziv građanima Velikog Gradišta da podnesu svoje predloge projekata

Foto: Mitar Nikolić

Foto: Mitar Nikolić

<span style="font-weight: 400;">U Velikom Gradištu nastavljen je projekat “Budžet po meri građana &#8211; i ti se pitaš”, koji za cilj ima uključivanju stanovnika u budžetski proces. Projekat je namenjen neformalnim grupama građana koji imaju ideju za određenim izmenama i poboljšanjima na javnim površinama. Predlozi se mogu odnositi isključivo na manje zahvate u komunalnoj infrastrukturi kao što je uređenje parkova, dečjih igrališta, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i slično.</span>

Nakon što je usvojen Pravilnik o uključivanju građana u budžetski proces raspisan je javni poziv za podnošenje prijava. Javni poziv je otvoren do 2. juna i građani do ovog datuma imaju vremena da podnesu svoje predloge.

Podnosilac predloga projekta, odnosno zainteresovana grupa građana trebalo bi da dostavi sledeću dokumentaciju: popunjen formular za prijavu predloga projekta koji se može se preuzeti sa sajta opštine, budžet projekta i listu sa potpisima.

Građani koji žive u seoskim sredinama treba da prikupe pet potpisa, u Velikom Gradištu osam, dok građane čiji su projekti vezani za osetljive grupe treba potpisom da podrže tri osobe. Važno je istaći da građani koji predlažu projekte moraju imati izmirene obaveze prema lokalnoj poreskoj administraciji. Potvrde o izmirenim obavezama nije potrebno da sami pribavljaju, već će to raditi u opštinoj upravi.

Kako bi građani bili što bolje upoznati sa čitavom produrom, organizovane su i dve javne rasprave. Najveći broj pitanja odnosio se na predlaganje potencijalnih projekata za koji su građani želeli da konkurišu.

Foto: Mitar Nikolić

Po završetku roka za podnošenje prijava Radna grupa će razmotriti prijave i utvrditi preliminarnu listu, koja će biti objavljena na oglasnoj tabli Opštine i internet stranici.

Ukupan budžet ovog projekta je 4 miliona i 125 hiljada dinara, a maksimalna vrednost pojedinačnog projekta je million dinara. Opština će finansirati do 90 procenata vrednosti projekata, dok bi ostatatak trebalo da obezbede građani i to uglavnom volonterskim radom.

Važno je i istaći da će najmanje 20 procenata od ukupnih sredstava biti opredeljeno za osetljive grupe(Rome, korisnike novčane socijalne pomoći i lica sa invaliditetom).

Sve potrebne formulare možete pronaći na internet stranici opštine, a zainteresovani građani koji imaju neke nedoumice ili pitanja mogu se obratiti u opštinskoj upravi.

Piše Mitar Nikolić