Društvo

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Plana razvoja Grada Požarevca

FOTO: Boom93/R. Momirović

FOTO: Boom93/R. Momirović

Grad Požarevac poziva stručnu javnost i sve zainteresovane građane da se uključe u postupak javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja Grada Požarevca za period od 2023. do 2030. godine.  

Nacrt Plana razvoja izradio je Koordinacioni tim za izradu Plana razvoja Grada Požarevca za period od 2023. do 2030. godine obrazovan Rešenjem Gradonačelnika (u daljem tekstu: Koordinacioni tim). Sastav Koordinacionog tima naveden je u Nacrtu Plana razvoja.

Nacrt Plana razvoja izrađen je uz tehničku i stručnu podršku Stalne konferencije gradova i opština, u okviru Programa „EU Exchange 6 – Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ (u daljem tekstu: Program) koji finansira Еvropska unija.

Program Javne rasprave za Nacrt Plana razvoja, broj 09-06-53/2023-1 od 31. maja 2023.godine, postavljen  je na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca www.pozarevac.rs, u Baneru: Plan razvoja Grada Požarevca i u sekciji: Obaveštenja.

Javna rasprava će se sprovoditi u periodu od 1.6. do 15.6.2023. godine, do 15,30 časova.

Otvoreni sastanak Foruma Partnera – predstavnika nadležnih organa Grada, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima institucija, organizacija, udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja, biće održan dana 5.6.2023.godine, u 11,00  časova, u sali Skupštine grada Požarevca.

Sve primedbe, predlozi, komentari i sugestije dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca, elektronskim putem na imejl adresu [email protected] (sa naznakom: “primedbe Plan razvoja“).

Nacrt Plana razvoja kao i obrazac za dostavu pisanih komentara dostupni su na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca www.pozarevac.rs, u baneru: Plan razvoja Grada Požarevca i u sekciji: Obaveštenja.

Po okončanju Javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja, Koordinacioni tim, dostaviće Gradskom veću izveštaj o sprovedenoj Javnoj raspravi, radi utvrđivanja Predloga Plana razvoja Grada Požarevca za period od 2023. do  2030. godine.

Više informacija možete pročitati OVDE.