Društvo

Prekomerno zagađen vazduh udisalo oko tri miliona građana

kvalitet vazduha Pixabay/ilustracija

kvalitet vazduha Pixabay/ilustracija

Više od tri miliona građana Srbije udisalo je prekomerno zagađen vazduh tokom 2020. godine, prema prošlogodišnjim podacima Agencije za zaštitu životne sredine, saopšteno je na skupu o kvalitetu vazduha, koji su organizovali Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Mladi istraživači Srbije u saradnji sa Nacionalnom ekološkom asocijacijom (NEA).

Pre početka grejne sezone, na aplikaciji XEco građani mnogih gradova Srbije mogli su da vide da je zagađenje vazduha prekoračilo dozvoljene granične vrednosti i da je boja gradova iz zelene prešla u crvenu.

Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije rekao je da je prekomerno zagađenje PM cesticama zabeleženo u svih 12 gradova gde se meri koncentracija ovih čestica, dok za 19 gradova u Srbiji podaci o čestičnom zagađenju uopšte ne postoje.

Ključnu ulogu u rešavanju ovog problema treba da ima pravosuđe, jer je potrebno podvući razliku između nedostatka sposobnosti da se preduzmu mere i odbijanja preuzimanja odgovornosti, smatra Mirko Popović, programski direktor RERI-ja.

Propisi koji uređuju zagađenje vazduha postoje, ali su manjkavi. Zakon o zaštiti vazduha ima niz nedostataka, ne primenjuje u se potpunosti, naglasio je Milenko Jovanović (NEA), navodi se u saopštenju.

Mirjana Jovanović iz BOŠ-a je navela da civilno društvo ima važnu ulogu u rešavanju ovog komplikovanog problema i sada smo u fazi kada govorimo o rešenjima problema, a ne samo o tome da li problem postoji.

Iskustva lokalnih organizacija iz Gornjeg Milanovca, Kraljeva i Surdulice govore nam da je borba protiv aerozagađenja na lokalu borba sa ograničenim resursima, netransparentnim podacima i često nezainteresovanim akterima lokalne vlasti.

Iako rešavanje zagađenja vazduha zahteva značajna finansijska sredstva, građani treba da budu svesni da oni već plaćaju ovu cenu, bilo kroz troškove zdravstvenog sistema, bilo kroz izgubljene živote ili kroz sredstva koja se ulažu u daleko manje prioritetne projekte. Građani svojim aktivnim zahtevanjem odgovornosti od javnih vlasti mogu da utiču na to da se ograničeni resursi usmere na stvarno rešavanje problema zagađenja vazduha.

Projekat Zeleni inkubator realizuju Beogradska otvorena škola, Mladi istraživači Srbije i Inženjeri zašitite životne sredine uz podršku Evropske unije, navodi se u saopštenju.