Društvo

Program EU za lokalni razvoj objavio poziv za prijave za izradu teritorijalnih strategija

Foto: Pixabay/Ilustracija

Foto: Pixabay/Ilustracija

Program Evropske unije za lokalni razvoj EU PRO Plus objavio je javni poziv lokalnim samoupravama u Srbiji za podnošenje prijava za izradu teritorijalnih strategija.

Gradovi i opštine čije prijave budu uspešne dobiće stručnu podršku u izradi strateških dokumenata za održivi lokalni razvoj.

Priliku za podnošenje prijava imaju lokalne samouprave u Šumadiji, zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji.

Pravo učešća na konkursu, koji je otvoren do 10. decembra, imaju lokalne samouprave sa statusom grada, samostalno ako se prijavljuju za dato urbano područje, ili u partnerstvu sa najmanje tri lokalne samouprave i nadležnom regionalnom razvojnom agencijom kod prijava koje obuhvataju širu teritoriju uticaja urbanog područja.

Strategije, bazirane na integralnom pristupu razvoju, koristiće lokalnim samoupravama na odredjenom geografskom području da definišu zajednička rešenja za pitanja koja prevazilaze granice pojedinačnih samouprava, kao što su braunfild lokacije i industrijske zone, neformalna naselja, rešavanje društvenih ili ekoloških problema ili zaštite kulturnog nasledja tog kraja.

Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović rekla je da je uvodjenje sveobuhvatnog pristupa teritorijalnom razvoju važan element pristupnog procesa u okviru poglavlja 22, koje se tiče regionalne politike i pripreme za korišćenje strukturnih fondova Evropske unije.

“Cilj Vlade Srbije je da evropska integracija upravo rezultira i ravnomernim regionalnim razvojem, a koheziona politika i strukturni fondovi usmereni su baš na smanjivanje regionalnih nejednakosti i pružanje ravnopravnih uslova za život i razvoj u svim delovima zemlje”, rekla je Joksimović.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žofre rekao je da će program EU PRO Plus omogućiti opštinama da budu spremnije za promociju ključnih aspekata koji doprinose razvoju njihovih zajednica.

“A to je naravno ekonomija, ali i upravljanje zemljištem, infrastruktura, obrazovanje, zaštita životne sredine i drugi sektori. Važno je proširiti obim održivog razvoja a to zahteva pažljivo planiranje koje uzima u obzir širu sliku. Dobar, sveobuhvatan plan je neophodan za dobru implementaciju”, kazao je Žofre.

Aktivnosti EU PRO Plus programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa 30 miliona evra.

Program, čiju realizaciju vodi Ministarstvo za evropske integracije Srbije, ima za cilj da doprinese poboljšanom upravljanju teritorijalnim razvojem, ekonomskom rastu i unapredjenju socijalne infrastrukture i kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).