Društvo

Promenjeni brojevi telefona u Elektrodistribuciji Požarevac

FOto: S.Lisac

FOto: S.Lisac

Elektrodistribucija Srbije- Ogranak Elektrodistribucija Požarevac obaveštava sve korisnike da je došlo do promene pojedinih brojeva telefona od strane Telekom Srbija iz tehničkih razloga, a u cilju modernizacije i poboljšanja kvaliteta usluge. Promena broja je izvršena tako što se prva cifra menja u broju 5.

ED Požarevac – centrala: Novi broj 012/523-455 (stari broj 012/223-455)

ED Požarevac- Prijava stanja brojila: 012/513-056 (stari broj 012/213-056)

ED Požarevac- Dispečerski centar: 012/525-345 (stari broj 012/2125-345)

Informacije za ostale brojeve na kojima je izvršena promena možete dobiti na novi broj centrale ED Požarevac 012/523-455 radnim danom od 07:00- 15:00h.