Društvo

Registar zaposlenih u javnom sektoru do kraja 2023.

Foto /ilustracija Pixabay laptop

Foto /ilustracija Pixabay laptop

Srbija će krenuti sa faznim uspostavljanjem registra zaposlenih za obračun zarada u javnom sektoru, obećala je Srbija MMF-u u najnovijem stend by aranžmanu.

Kako piše Nova ekonomija, Centralni registar ISKRA trebalo bi da bude kompletan do kraja 2023. i da pokriva sve u javnom sektoru, sa izuzetkom Ministarstva odbrane, ministarstva unutrašnjih poslova, BIA i visoko obrazovnih institucija.

U registru bi trebalo da bude više od 450.000 zaposlenih u javnom sektoru.

Ovaj sistem bi trebalo da omogući bolje planiranje i kontrolu javnih rashoda na plate.

Sistem već pokriva direktne budžetske korisnike, pravosuđe, kulturu, sektor zapošljavanja i socijalne politike. Sledeći korak je da se u sistem „ubace” zaposleni u obrazovanju, sa izuzetkom zaposlneih na fakultetima.

Podsećamo, vlast obećava registar zaposlenih u javnom sektoru već 10 godina.

„Zbog neuređenog sistema plata i zaposlenosti u opštoj državi, godišnje povećanje plata u javnom sektoru već dužni niz godina svodi se na ad-hok odluke Vlade umesto na objektivne ekonomske parametre”, više puta je upozoravao Fiskalni savet.