Društvo

Rekonstrukcija Tabačke se ne može uraditi u potpunosti, dok se ne reše imovinsko-pravni odnosi

Foto: Grad Požarevac

Foto: Grad Požarevac

Pozivajući se na zakon o planiranju i izgradnji, gradonačelnik Grada Požarevca, Saša Pavlović je na konferenciji za novinare govorio o radovima u Tabačkoj čaršiji, te da se rekonstrukcija Tabačke ne može uraditi u potpunosti zbog nerešeno imovinsko-pravnih odnosa.  <strong>Usled istinitog obaveštavanja javnosti i sprečavanja spekulacija od strane pojedinaca, napominjemo da su trenutni radovi koji se izvode primer koordinacije i sinhronizacije Javnih preduzeća i Grada Požarevca kao osnivača,</strong> rekao je između ostalog gradonačelnik. Naime, do sada u pomenutoj ulici radove izvode tri preduzeća: JKP Vodovod i kanalizacija, JP Toplifikacija i Elektrodistribucija Srbije.

Grad, na žalost, nije u mogućnosti da u celosti realizuje projekat, jer još uvek nisu rešeni imovinsko – pravni odnosi zemljišta u Tabačkoj čaršiji. Naime, deo zemljišta se vodi deo na grad, deo na Republiku Srbiju, a jedan deo i na fizička lica (isto kao pre 50 godina). Ukoliko bi grad išao u celosti na realizaciju dobijenog projekta, neophodno bi bilo pridobiti rešenje o odobrenju za izvođenje radova, po članu 145 Zakona o planiranju i izgradnji, a što u ovom slučaju nije moguće, s obzirom na to da nije rešena imovina.Trudili smo se da iz celog projekta izdvojimo one radove koji se mogu izvoditi po Zakonu o putevima i nakon okončanja radova ostalih Javnih preduzeća. Nepotrebno je čekati i ponovo kasnije menjati režim saobraćaja i raskopavati ponovo saobraćajnicu i trotoare.“

Gradonačelnik Grada Požarevca, Saša Pavlović, nakon što je pročitao saopštenje za javnost, osvrnuo na kritike koje mu je uputila opozicija.

Zaista nije prijatno, slušate sve i svašta, gradonačelnik sam i moj deo posla je da istrpim kritike. 

Foto: S.Lisac

Kada se radi o radovima koji po svome karakteru predstavljaju redovno održavanje puta i trotoara, kao po članu 144. Zakona o planiranju i izgradnji, a u vezi sa članom 2 Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa nije potrebna građevinska dozvola već se izdaje rešenje po članu 68 i 69 Zakona o putevima.“

Govoreći o građevinskoj tabli koja nije istaknuta na gradilištu, gradonačelnik je rekao da „gde god da smo radili intervencije, mislim da nikad nije bila okačena tabla.

Na pitanje novinara kada je planirana rekonstrukcija Tabačke čaršije, gradonačelnik je rekao da čim su uvideli kakvo je stanje sa podzemnom mrežom,  u martu su priremili sve radnje koje su bile potrebne. A na pitanje zašto ranije nisu izašli sa obaveštenjem o radovima i rekonstrukciji Tabačke, s obzirom da je to veliki poduhvat, gradonačelnik je rekao su sad izašli sa projektom, jer su bili krajnje oprezni.

„Želeli do kraja, do sitnih tančina da taj projekat dovedemo do kraja. Znači pričamo o estetici, ništa više.“

Inače. idejno rešenje rekonstrukcije Tabačke čaršije  donirala je firma „De Niro Mg“, u vrednosti od oko 200 hiljada dinara.

Vrednost radova na rehabilitaciji trotoara i kolovoza sa zamenom podloge je oko 55 miliona dinara. Radovi na nabavci i postavljanju mobilijara iznose oko 13 miliona dinara. Radovi na rekonstrukciji javne rasvete iznose 14 miliona dinara. Ukupna vrednost svih pobrojanih radova iznosi 82 miliona dinara. To ne uključuje radove koje izvode Javna preduzeća,

Imamo glas javnosti, glas medija, gde ste vi nas upozoravali „šta radite sa Tabačkom“ i našli smo rešenje po zakonima, izašli sa pričom i idejom i to rešavamo. 

Kraj radova se planira za septembar, a u slučaju da se radovi na završe u roku, Pavlović je rekao da imaju rezervni plan za Ljubičevske igre.

„Mi ćemo se potruditi da Ljubičevske igre budu kako dolikuje i kako Grad Požarevac zaslužuje. Potrudićemo se da i ako slučajno ovo ne završimo, imamo bekap plan. Na tasu Tabačka – Ljubičevske igre, nama je prevagnula Tabačka čaršija. 

КОНФЕРЕНЦИЈА ТАБАЧКА