Društvo

Sanacija, obnavljanje i ojačavanje kolovozne konstrukcije planira se za kraj godine u pojedinim ulicama sa teritorije Požarevca

Foto: Pixabay/Ilustracija

Foto: Pixabay/Ilustracija

Raspisana je javna nabavka za radove na ojačavanju kolovozne konstrukcije, po partijama. Procenjena vrednost za radove u šest partija iznosi oko 22,7 miliona dinara bez PDV-a.

Ojačavanje kolovozne konstrukcije radiće se, između ostalog, u ulici Fruškogorskoj u Mesnoj zajednici  Čačalica. Procenjena vrednost ove partije je blizu 800 hiljada dinara bez PDV-a.

Ostali radovi izvodiće se u ulici Nikole Tesle u Kostolcu, gde je planirana sanacija trotoara sa izradom pešačkih staza ka školi. Procenjena vrednost radova je nešto više od 5 miliona dinara. U ulici Lenjinova u mesnoj zajednici Petka planira se rehabilitacija, obnavljanje, zamena i ojačavanje kolovozne konstrukcije. Procenjena vrednost je skoro 5 miliona dinara bez PDV-a.

U mesnoj zajednici Poljana radiće se ojačavanje  kolovozne konstrukcije ulice Dositeja Obradovića, a planira se i asfaltiranje ulice Solunskih ratnika u mesnoj zajednici Dragovac. Asfaltiraće se ulica odnosno  put za groblje u Mesnoj zajednici Rečica. Procenjena vrednost ove partije je 639 hiljada dinara bez PDV-a.  Ukoliko javnom nabavkom bude izabrana izvođač za svih 6 partija, radovi će se izvoditi u periodu novembar decembar 2022. godine. Rok za podnošenje ponuda je 13. oktobar 2022.godine.