Društvo

Spomenik Zvezde iz jednog posebnog ugla (FOTO)

foto/T.S. Čačalica spomenik Zvezda

foto/T.S. Čačalica spomenik Zvezda

Spomenik slobode i pobede nad fašizmom „Zvezda“ jedan je od tri spomenika koji se nalaze u okviru spomen parka Čačalica. Iako je već duže vreme izložen propadanju, jer nikada nije bilo restauratorskih radova, još uvek je zanimljiv za fotografisanje.

Spomenik slobode i pobede nad fašizmom Zvezda je ratni memorijal u sklopu Spomen parka Čačalica u Požarevcu. Podignut je 1985. godine u čast pobede nad fašizmom. Autor spomenika „Zvezda“ je vajar Milorad Tepavac.

S obzirom da se nalazi u okviru Spomen parka Čačalica, nepokretnog kulturnog dobra – znamenitog mesta od velikog značaja, na njega se odnose odredbe Zakona o kulturnim dobrima.  Ovim Zakonom propisano je  da se ono ne sme oštetiti, uništiti niti se bez uslova i saglasnosti nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture može menjati njegov izgled, svojstvo ili namena.

Pored Zakona o kulturnim dobrima, spomenik slobode i pobede nad fašizmom, Zvezda kao ratni memorijal, uživa zaštitu i na osnovu Zakona o ratnim memorijalima (Sl. glasnik RS br.50 od 29. juna 2018. god.).

Odredbama Zakona o ratnim memorijalima utvrđeno je da je staranje o redovnom održavanju javnog spomen obeležja u nadležnosti jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji ratni memorijal nalazi, a sredstva se planiraju i obezbeđuju u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Foto: Vlada Kostić