Društvo

Srbija se zadužila 40 miliona evra da bi platila deo duga za restituciju

Pixabay/ilustracija

Pixabay/ilustracija

Srbija je 13. januara emitovala državne obveznice radi izmirenja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu, objavila je Uprava za javni dug.  

Ukupan iznos obeštećenja za oduzetu imovinu, koji će biti isplaćen kroz državne obveznice, iznosi više od 40,1 milion evra.

Iznos je utvrđen na osnovu rešenja o obeštećenju Agencije za restituciju, koja su postala pravnosnažna u peridou od 1. jula 2021. do 30. juna 2022. godine.

Dug će biti isplaćen emitovanim obveznicama ročnosit pet, deset i dvanaest godina.

Obeštećenje po osnovu emitovanih obveznica isplaćivaće se u serijama od 13. januara 2024. godine jednom godišnje, sve do dospeća obveznice zavisno od njene ročnosti.

Korisnici obeštećenja po rešenjima Agencije za restituciju koja su postala pravnsnažna u periodu od 1. jula 2021. do 30. juna 2022. godine i koji su dostavili dokumentaicju o otvorenim računim, obveznice su upisane na vlasnički račun kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (CRHOV).

Korisnicima koji nisu dostavili ovu dokumentaciju, obveznice su upisane na privremeni račun kod CRHOV. Kako bi bili isplaćeni, korisnici moraju što pre da otvore odgovarajuće račune preko investicione banke ili investicionog društva koji je član CRHOV i popune obrazac sa sajta Agencije za restituciju.

Vlada je u septembru 2022. godine donela odluke kojima je najavila emitovanje držvanih obveznica u januaru 2023. godine.

U ovim odlukama naznačeno je da obveznice sadrže unapred obračunatu kamatu od dva odsto godišnje na preostali iznos obeštećenja od dana pravosnažnsoti rešenja do konačne isplate.

Ministarstvo finansija će 31. marta 2023. godine isplatiti akontaciju u novcu korisnicima restitucije za rešenja koja su postala pravnosnažna od 1. jula 2021. do 30. juna 2022. godine u iznosu od 10 odsto od otvrđenog iznosa obeštećenja. Ovaj iznos ne može da bude viši od 10.000 evra.